Direktiva 1999/92/EC

Ako u Vašem radnom prostoru postoje zapaljivi mediji, zakonska je obveza vlasnika provesti i dokumentirati procjenu rizika od eksplozije u odgovarajućoj i propisanoj formi.

Fiditas nudi cjelovitu tehničku podršku pri određivanju zona opasnosti od eksplozije i izradi prateće dokumentacije s klasifikacijom ugroženog prostora sukladno posljednjim izdanjima IEC 60079-10-1 i  IEC 60079-10-2. Pored navedenog, provodimo ocjenjivanje sukladnosti električnih instalacija s normom IEC 60079-14 kao i provjeru ispunjenosti zahtjeva za održavanje sukladno IEC 60079-17 s opsegom proširenim na neelektričnu opremu i sklopove opreme (eng. Assemblies) sukladno primjenjivim ISO/IEC/EN normama i IECEx dokumentima. U slučaju nesukladnosti, naši iskusni stručnjaci mogu ponuditi profesionalni komentar i preporuke uključujući i cjelovita optimalna rješenja sukladna s ATEX i/ili IECEx zahtjevima, po sistemu ključ u ruke.

Zemlje članice Europske Unije transponirale su zahtjeve Direktive 1999/92/EC u nacionalno zakonodavstvo. Fiditas će na zahtjev provesti kompleksan proces pripreme detaljne procjene rizika od eksplozije i izraditi Dokument o zaštiti od eksplozije (eng. Explosion Protection Document - EPD) zahtijevan člankom 8 Direktive 1999/92/EC. 

U segmentu harmonizacije s Direktivom 1999/92/EC, usluge Fiditasa obuhvaćaju, među ostalim:

Izradu klasifikacije prostora ugroženog eksplozijom i/ili požarom

Izradu Dokumenta o zaštiti od eksplozije (eng. Explosion Protection Document - EPD) sukladno 1999/92/EC

Snimanje i ocjenu stanja protueksplozijske zaštite u postrojenju (eng. Ex-Screening) uz detaljni izvještaj o pronalascima koji kompromitiraju sigurnost

Provjeru sukladnosti primijenjenih sigurnosnih mjera prema obveznim zahtjevima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Cjelovitu procjenu rizika od eksplozije u postrojenju uključujući opremu i instalacije i njihovo međudjelovanje uz preporučena optimalna rješenja

Podršku i suradnju pri specifičnim koracima vezanim uz protueksplozijsku zaštitu tijekom HAZOP analize

Profesionalnu podršku prilikom odabira opreme i zaštitnih sustava u fazi projektiranja novih ili preinaka na postojećim postrojenjima

Provjeru sukladnosti električnih instalacija i zaštitnih mjera

Provjeru sukladnosti neelektrične opreme i instalacija  

Ocjenjivanje učinkovitosti potencijalnih uzročnika paljenja vezanih uz neelektričnu opremu i instalacije (statički elektricitet, vruće površine, trenje...) 

Provjeru sukladnosti mjera za uklanjanje ili smanjenje vjerojatnosti formiranja eksplozivne atmosfere (npr. inertizacije, ventilacije...)

Provjeru sukladnosti zaštitnih sustava i mjera za smanjenje učinaka eksplozije (ocjenu otpornosti na eksploziju, sustava za rasterećenje, gušenja eksplozije, sprječavanja širenja eksplozije...)