Ideja kojom smo se vodili prilikom osnivanja Fiditasa bila je ponuditi tvrtkama i pojedincima cjelovita i optimalna rješenja iz područja protueksplozijske zaštite na jednom mjestu. Desetljeća iskustva i kontinuirano usavršavanje osiguravaju da smo u stanju izvršiti profesionalnu uslugu sukladnu suvremenim tehničkim rješenjima i normama.

Naše osoblje posjeduje dugogodišnje iskustvo u tehničkom nadgledanju dokumentacije, aktivnosti i postrojenja, uspostavi i vođenju ATEX i IECEx ispitnih laboratorija sukladno normi ISO 17025, praktično iskustvo u ispitivanju i certifikaciji Ex opreme i zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava, ocjenjivanju proizvodnje na lokacijama diljem svijeta, ocjenjivanju radionica za popravak Ex opreme, uslugama instaliranja i održavanja sukladno IEC 60079-19, IEC 60079-14 i IEC 60079-17.

Fiditasovi stručnjaci izradili su brojne Ex-Dokumente i procjene rizika od eksplozije u širokom spektru industrijskih postrojenja (proizvodnja, transport i skladištenje nafte i plina, rafinerije nafte, petrokemijska postrojenja, proizvodnja i skladištenje eksploziva, obrada otpadnih voda, elektrane na fosilna goriva, bioplin i biomasu, farmaceutska industrija, rudarstvo, prehrambena industrija, skladištenje žitarica, tiskarska postrojenja, pogoni za istraživanje i razvoj, proizvodnja cementa, bušaće i proizvodne off-shore platforme, postaje i skladišta tekućih goriva, kemijska industrija, željezare, brodogradilišta, drvna industrija, lakirnice i dr.).

Fiditas obavlja stručni trening osoblja koje je uključeno u projektiranje, odabir, instaliranje i održavanje, popravak i proizvodnju Ex opreme i zaštitnih sustava.

Josip Deškin
Josip Deškin

dipl.ing.stroj.

Mario Mačković
Mario Mačković

univ.spec.mech.

Marino Kelava
Marino Kelava

dipl.ing.el.

Berislav Prpić
Berislav Prpić

dipl.ing.stroj., MBA