Izrada certifikacijske dokumentacije

Prije podnošenja zahtjeva za certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu prijavljenom tijelu (eng. Notified Body), neophodno je izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju, koja se za ovu namjenu naziva certifikacijska dokumentacija. Certifikacijska dokumentacija sadrži bitne tehničke detalje kojima se dokazuje ispunjenost zahtjeva Direktive 2014/28/EU.

Ocjenjivanje sukladnosti počinje ocjenom certifikacijske dokumentacije. Iz navedenog je jasno da će cijeli postupak ocjenjivanja biti dugotrajniji ako je certifikacijska dokumentacija lošije pripremljena. Izrada certifikacijske dokumentacije zahtijeva stručnost i iskustvo, uključujući detaljno poznavanje niza međunarodnih normi.

Fiditas nudi profesionalnu podršku proizvođačima eksploziva za civilnu uporabu prilikom izrade cjelovite tehničke dokumentacije, potpuno sukladne Direktivi 2014/28/EU. Tako pripremljena dokumentacija isporučuje se prijavljenom tijelu kao certifikacijska dokumentacija s ciljem odobrenja EU-tipskog certifikata u rekordnom vremenu.

Nakon dobivanja EU-tipskog certifikata, proizvođač mora dokazati da njegov sustav kvalitete u proizvodnji osigurava kontinuiranu proizvodnju proizvoda koji su potpuno sukladni certifikacijskoj dokumentaciji i EU-tipskom certifikatu. Navedeno mora biti sadržano u sustavu kvalitete proizvodnje, što također ocjenjuje prijavljeno tijelo. Fiditas nudi izradu navedene dokumentacije sustava kvalitete proizvodnje potrebne za ocjenu proizvodnje eksploziva za civilnu uporabu sukladno Direktivi 2014/28/EU, kako bi proizvođač mogao označiti certificirane proizvode CE znakom.

Fiditasovi stručnjaci imaju međunarodno iskustvo i kvalificirani su za obavljanje poslova u certifikaciji eksploziva za civilnu uporabu. Surađujemo s kolegama u različitim krajevima svijeta kako bi ponudili navedene usluge zainteresiranim korisnicima izvan Hrvatske. Također, jednaku profesionalnu podršku nudimo i zainteresiranim uvoznicima i distributerima koji namjeravaju plasirati proizvode proizvedene izvan EU na teritorij bilo koje članice EU.