Za siguran rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom od ključne je važnosti kompetentno osoblje. Fiditas održava seminare usklađene s europskom regulativom i međunarodnim ISO/IEC/EN normama iz područja Ex zaštite.

Naši iskusni predavači godinama su bili su uključeni u rad Odjela normizacije i specijalističke edukacije u Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom RH. Autori su brojnih stručnih i znanstvenih radova objavljenih u RH i inozemstvu, a od 2004. godine redoviti predavači na PEX seminaru Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Od 2005. aktivno sudjeluju u međunarodnoj normizaciji na izradi korisničkih normi iz područja protueksplozijske zaštite (IEC TC31/SC31J).