COVID-19 | Organizacija poslovanja

Uprava Fiditasa kontinuirano prati razvoj sitacije u Hrvatskoj i inozemstvu vezano za pandemiju COVID-19. Fiditas je prilagodio svoje poslovanje u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze, izlaganja riziku svojih djelatnika i svojih klijenata.

Bez obzira na situaciju, djelatnici Fiditasa dostupni su klijentima u svakom trenutku i nastojati ćemo u najkraćem roku odgovoriti na upit, bilo o predmetu koji je u tijeku ili novom zahtjevu.

Fiditas ima dvije akreditacije, Laboratorija za protueksplozijsku zaštitu prema EN ISO/IEC 17025 i Odjela certifikacije prema EN ISO/IEC 17065. Bez obzira na situaciju u oba područja poštuju se odredbe predmetnih normi i pravila akreditacije.

Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu – ispitivanja prema EN ISO/IEC 17025

Molimo stranke da svoje uzorke šalju putem tvrtki za dostavu. Ako ipak želite osobno dostaviti uzorak molimo Vas da nam informaciju o tome dostavite na mail info@fiditas.com, nakon čega će Vam se javiti voditelj laboratorija s uputama kako je dostavu moguće provesti.

Odjel certifikacije – poslovi ocjene sukladnosti EN ISO/IEC 17065

S naslova utjecaja COVID-19 na poslove ocjene sukladnosti možemo poslove podijeliti u dvije skupine, tipna certifikacija proizvoda i ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji. U oba postupka nema odstupanja od odobrenih procedura propisanih sustavom kvalitete, regulative i pripadnih norma s time da se primjenjuju tehnike za smanjenje rizika od širenja zaraze.

Ocjena sukladnosti proizvoda:

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu certifikacijske dokumentacije elektroničkim putem ili poštom,
 • Stranka se upućuje na dostavu uzoraka za ispitivanje putem tvrtki za dostavu,
 • Prisustvovanje ispitivanjima kod proizvođača ili pregled proizvoda koji su predmet ocjene sukladnosti se privremeno odgađa osim kada je mjesto ispitivanja/pregleda u Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, kada je moguće ispoštovati preporuke mjerodavnih institucija (socijalni razmak, osobna zaštitna oprema i sl.) i kada je stranka prihvatila takav način provedbe ispitivanja/pregleda,
 • Certifikati se dostavljaju elektroničkim putem („scan“ potpisanog dokumenta) a naknadno i redovnom poštom,
 • Ovjerena certifikacijska dokumentacija po završetku postupka ocjene sukladnosti se dostavlja redovnom poštom,
 • Za postupke ocjene sukladnosti proizvoda koji se ne mogu završiti zbog ograničenja uvjetovanih ovom situacijom (nemogućnost provedbe nadzora ispitivanja kod proizvođača, nemogućnost ispitivanja u podugovornim laboratorijima, i sl.) stranka se pisanim putem obavještava o nastaloj situaciji odnosno o zastoju u provedbi postupka.

Ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu dokumentacije sustava kvalitete elektroničkim putem ili poštom,
 • S obzirom da je Fiditas dobio akreditaciju i notifikaciju u rujnu 2019. godine, u ovome trenutku nema proizvođača kojima predstoji u skoro vrijeme nadzorna ili recertifikacijska ocjena,
 • Kod novih upita zahtjevatelja se upoznaje:
  • s trenutnom situacijom i mogućnosti da se trajanje postupka ocjene sukladnosti produlji tj. da će završetak postupka ovisiti o razvoju situacije,
  • da se prvi dio postupka provodi kroz ocjenu dokumentacije sustava kvalitete i da se taj dio postupka može odvijati bez ikakvih prepreka što se tiče trenutne situacije vezano za epidemiju virusa COVID-19,
  • da se drugi dio postupka, ocjena implementacije sustava kvalitete u proizvodnom pogonu, mora provesti u proizvodnom pogonu kao i bitnih dobavljača u proizvodnom pogonu dobavljača i da će se to obaviti kada mjerodavne institucije odobre takve aktivnosti,
  • ako je zahtjev došao od proizvođača iz zemalja koje su izložene velikom riziku od zaraze virusom COVID-19 i nije izvjesno kada bi se mogla realizirati ocjena u proizvodnom pogonu Fiditas neće nuditi uslugu te će zamoliti zahtjevatelja da se javi nakon smirivanja situacije ili da se obrati certifikacijskom tijelu u svojoj blizini.
 • Ako proizvođač prihvati gore navedene uvjete kao i ostale uvjete koji se redovno daju proizvođaču (komercijalni, pravni, i sl.) započeti će se postupak,
 • Ako tijekom postupka ne bude moguće završiti neku od aktivnosti već se ona odgodi, Fiditas će stranku redovito informirati o situaciji i mogućnosti završetka postupka.

Bez obzira na to radi li se o postupku ocjene sukladnosti proizvoda ili o postupku ocjene sustava kvalitete u proizvodnji, Fiditas neće odstupati od bitnih zahtjeva postupaka ocjene sukladnosti propisanih sustavom kvalitete, regulative i primjenjivih norma.

Za sve dodatne informacije, pitanja i pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

Očekuje se da će epidemija koronavirusa imati ograničeni rok pa se ova uputa odnosi na postupanje do odluke mjerodavnih institucijama o bitnim promjenama u objavljenim preporukama i odlukama, 12. listopada 2020. nakon čega ćemo je revidirati.