Ex seminar 6.2.2020. u Zagrebu

6.2.2020. u hotelu “i” u Zagrebu Fiditas, međunarodno tajništvo IEC TC31/SC31J i hrvatsko nacionalno predstavništvo pri IECEx-u, organzira napredni seminar iz protueksplozijske zaštite u trajanju od 8 šk. sati. Predavanja počinju u 8 sati ujutro. Po dolasku na recepciju polaznici će dobiti upute kako doći do dvorane u kojoj se održava predavanje.

Cijena po polazniku je 1.450,00 KN + PDV, a za prijavu molimo koristite kontakt formu.

Ponuđeni seminar će na sistematičan i metodički način upoznati polaznike sa sljedećim temama:

 • Što je i kako nastaje eksplozivna atmosfera
 • Primarne, sekundarne i tercijarne mjere zaštite od eksplozija
 • DGZ i GGZ (granice zapaljivosti/eksplozivnosti zapaljivih medija)
 • Utjecaj koncentracije kisika na eksplozijske karakteristike eksplozivne atmosfere
 • Klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom
 • Inertizacija i ventilacija
 • Označavanje zona opasnosti od eksplozije
 • Učinci eksplozije
 • Najmanja energija i temperatura paljenja eksplozivne atmosfere
 • Potencijalni uzročnici paljenja eksplozivne atmosfere
 • Kategorizacija Ex opreme i vrste zaštite prema ATEX Direktivi (električna i neelektrična)
 • Obveze poslodavca
 • Organizacijske i tehničke mjere zaštite od eksplozije
 • Ex-Priručnik održavanja u primjeni
 • Održavanje Ex opreme (razine pregleda i liste provjera, specifičnosti pojedine vrste zaštite)
 • Sustav dozvola za rad na siguran način u eksplozivnim atmosferama

Za svakog polaznika Fiditas će izdati personalizirano Uvjerenje s popisom tema i satnicom, koje služi kao potvrda da je polaznik prošao poseban trening, sukladno zahtjevima EU Direktive 1999/92/EC u RH prihvaćene Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07).

Više o našim seminarima i predavačima…