Fiditas posluje na novoj adresi

S proljećem 2022. preselili smo na novu lokaciju iz koje ćemo još kvalitetnije moći udovoljiti zahtjevima naših starih i novih klijenata. Veselimo se susretu kod nas na adresi:

Fiditas d.o.o.

Slavka Tomerlina 44

10361 Zagreb – Sesvete