Fiditas ovlašten od Ministarstva unutarnjih poslova RH

Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM i KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, zatim gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava.

Fiditas je službeni IECEx predstavnik Republike Hrvatske

Nakon konzultacija s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo je odluku o imenovanju tvrtke Fiditas d.o.o. za nacionalnog predstavnika Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere.

Fiditas je ISO/IEC 17065 akreditirano certifikacijsko tijelo

Fiditas je akreditirano certifikacijsko tijelo prema ISO/IEC 17065 za certifikaciju električne i neelektrične opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, komponente, sigurnosne i upravljačke uređaje skupine I (rudarstvo) i II (nadzemna industrija) kategorije M1, M2, 1, 2 i 3 i zaštitnih sustava definiranih direktivom 2014/34/EU (ATEX). Ova međunarodna akreditacija pokriva također i certifikaciju eksploziva za civilnu … Nastavi čitati Fiditas je ISO/IEC 17065 akreditirano certifikacijsko tijelo

Fiditas ISO/IEC 17025 akreditirani laboratorij za protueksplozijsku zaštitu

Razumijevanje eksplozijskih karakteristika zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja temelj je za učinkovito upravljanje rizikom od eksplozije u farmaceutskoj, kozmetičkoj, prehrambenoj, drvoprerađivačkoj, metaloprerađivačkoj i mnogim drugim industrijama. Fiditas posjeduje ispitni laboratorij s međunarodnom akreditacijom prema ISO/IEC 17025 za provođenje ispitivanja za određivanje najbitnijih karakteristika eksplozivnosti tvari.