Projekt Fidilab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.


25. 09. 2019.
Nakon uspješnog sudjelovanja na pozivu za dostavu projektnih prijava, Fiditas (kao korisnik sredstava) je u kolovozu 2019. za projekt Fidilab sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Cilj i planirani rezultat projekta je uvođenje na tržište nove usluge – laboratorijsko ispitivanje hibridnih smjesa zapaljivih plinova i prašina. Projektom će se nabaviti potrebna oprema, testirati usluga u laboratorijskim uvjetima, testirati usluga kod potencijalnih kupaca i provesti marketinške aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.502.854,84 kn, od čega EU sufinancira 1.249.059,89 kn. Projekt će se provoditi od 20. kolovoza 2019. do 20. veljače 2021. g.


Osobe za kontakt za više informacija su Mario Mačković (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt. Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova i Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

22.05.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljena je vakuum sušnica. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

15.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za mjerenje dinamičkih svojstava eksplozivnosti. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

22.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za miješanje plinova. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

29.1.2021.
Fiditas je u sklopu projekta Fidilab uspješno izveo test inovativne ispitne metode s konkretnim zapaljivim tvarima za potencijalnog kupca. Svi dijelovi opreme su izvršili svoju funkciju te je postignuto zapaljenje hibridne smjese i jasno su očitani ispitivani parametri.

20.2.2021.
S današnjim danom uspješno je završen projekt Fidilab. U sklopu projekta je nabavljena potrebna oprema, usluga je testirana u laboratorijskim uvjetima i kod potencijalnih kupaca, čime je uspješno komercijalizirana nova usluga. Preuređena oprema uspješno funkcionira u sustavu laboratorija, a ispitna metoda daje dobre rezultate.
Pozivaju se tvrtke kojima se u pogonima pojavljuju hibridne smjese zapaljivih plinova i prašina da ih ispitaju u našem laboratoriju.