Projekt Razvoja modularnog reflektora u protueksplozijskoj izvedbi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0180

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Početak provedbe: 17.08.2020.

Kraj provedbe: 17.08.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 36

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 5.815.702,08 HRK

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 3.891.523,69  HRK

Tvrtka Data Link d.o.o. u partnerstvu sa tvrtkom Fiditas d.o.o. provodi istraživačko – razvojni projekt u trajanju od 36 mjeseci, u dvije faze: Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj.

Poduzeće Data link d.o.o.  specijaliziralo se za razvoj i proizvodnju specijalne LED rasvjete za rad u otežanim uvjetima (npr. u brodogradilištima, industriji nafte i plina i sl.).  Tijekom proteklih nekoliko godina tvrtka je radom vlastitih stručnjaka započela razvoj  nekoliko inovativnih proizvoda, a tema ovog projekta je jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije s ciljem razvoja novih proizvoda unutar IRI tema u sklopu S3 područja. Projektom se  u partnerstvu sa poduzećem Fiditas d.o.o. koje posjeduje specijalni laboratorij za  protueksplozijska ispitivanja  razvija modularni reflektor u protueksplozijskoj izvedbi „Ex d“ i „Ex t“ za skupinu plinova IIC i prašina IIIC.

Fiditas d.o.o.  će svojim kompetencijama u ovom multidisciplinarnom području znanosti i tehnike pomoći nositelju projekta kao partner u istraživačkom radu koristeći dokazane empirijske postupke.

Razvoj ovako tehnološki zahtjevnog proizvoda podrazumijeva odabir materijala i tehnologija izrade koji će u konačnici rezultirati jedinstvenim proizvodom sukladnim strogim zahtjevima regulative i primjenjivih tehničkih normi.

Osobe za kontakt za više informacija su Marino Kelava (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt.

Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Operativnog programa konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/).