Projekt Razvoja modularnog reflektora u protueksplozijskoj izvedbi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0180

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Početak provedbe: 17.08.2020.

Kraj provedbe: 17.08.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 36

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 5.815.702,08 HRK

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 3.891.523,69 HRK

Tvrtka Data Link d.o.o. provodi istraživačko – razvojni projekt u trajanju od 36 mjeseci, u dvije faze: Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj. Projektom razvija modularni reflektor u protueksplozijskoj izvedbi „Ex d“ i „Ex t“ za skupinu plinova IIC i skupinu prašina IIIC.

Ispitivanja proizvoda provoditi će Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu Fiditas d.o.o. sukladno europskim i međunarodnim normama iz područja protueksplozijske zaštite.

Osobe za kontakt za više informacija su Marino Kelava (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt.

Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Operativnog programa konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/).