Laboratorijsko ispitivanje zapaljivih tvari

Ispitni laboratorij za protueksplozijsku zaštitu

Mnogi industrijski procesi uključuju prisutnost zapaljivih tvari u obliku tekućina, para, maglica, plinova ili prašina. Takve zapaljive tvari u kombinaciji s kisikom iz okolnog zraka povećavaju rizik od eksplozije eksplozivne atmosfere.

Naši stručnjaci za protueksplozijsku zaštitu s dugogodišnjim iskustvom u praktičnoj primjeni normiranih ispitnih metoda i istraživačkom radu na području ispitivanja bitnih eksplozijskih karakteristika zapaljivih tvari nude pouzdana rješenja za potencijalne probleme koji se očekuju tijekom tehnološke obrade takvih opasnih tvari. Neželjene situacije mogu se razviti tijekom transporta, skladištenja, pakiranja, odvagivanja, miješanja i drugih manipulacija koje mogu rezultirati ispuštanjem zapaljivih tvari i stvaranjem eksplozivne atmosfere, nakon čega je dovoljna pojava uzročnika paljenja za nastanak eksplozije.

Tvrtke koje koriste zapaljive tvari izložene su dodatnom riziku od negativnog publiciteta i gubitka proizvodnje, pored najizraženije opasnosti od ozljeđivanja i smrti osoblja, potencijalno goleme materijalne štete i utjecaja na okoliš. Eksplozije u industriji redovito uključuju i osobnu odgovornost, prema organogramu upravljanja.

Početni korak kod svake analize rizika od eksplozije je upoznavanje s bitnim karakteristikama zapaljivosti i eksplozivnosti prisutnih tvari. Bez tih podataka nije moguće odrediti pouzdane i učinkovite mjere za zaštitu od eksplozije.

Naši stručnjaci izravno su uključeni u izradu normi iz područja protueksplozijske zaštite na međunarodnoj ISO i IEC razini. Fiditasov ispitni laboratorij, opremljen najsuvremenijom tehnikom i instrumentima za ova specifična ispitivanja, nudi uslugu određivanja svih bitnih svojstava zapaljivih tvari potrebnih za pouzdanu procjenu rizika od eksplozije, sukladno važećim izdanjima sljedećih međunarodnih normi.

Ispitivanje plinova i para u Fiditas laboratoriju
Maksimalni tlak eksplozije Pmax i maksimalna brzina porasta tlaka eksplozije (dp/dt)max plinova i paraEN 15967
Granice eksplozivnosti i granična koncentracija kisika (GKK) plinova i paraEN 1839
Određivanje temperature samozapaljenja plinova i paraEN 14522
Ispitivanje prašina u Fiditas laboratoriju
Karakterizacija uzorka (određivanje udjela vlage i granulometrijska analiza čestica)
Priprema uzorka (usitnjavanje, atmosfersko sušenje / sušenje u vakuum sušnici)

Određivanje eksplozijskih karakteristika praškastih tvari (zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja)ISO/IEC 80079-20-2 (vizualna provjera, električni luk u Hartmann cijevi, vruća žica u Hartmann cijevi,
G-G peć 1000oC, ispitna sfera 20 l)
Minimalna energija paljenja prašine (MIE)ISO/IEC 80079-20-2, EN 13821, ASTM E2019, VDI 2263
Minimalna temperatura paljenja sloja prašine (temperatura tinjanja)ISO/IEC 80079-20-2, EN 50281-2, ASTM E2021 ,
VDI 2263
Minimalna temperature paljenja oblaka prašineISO/IEC 80079-20-2, EN 50281-2, ASTM E1491,
VDI 2263
Maksimalni tlak eksplozije oblaka prašine pmax  EN 14034-1, ASTM E1226, VDI 2263
Brzina porasta tlaka eksplozije (dp/dt)max EN 14034-2, ASTM E1226, VDI 2263
Donja granica eksplozivnosti (DGE)EN 14034-3, ASTM E1515, VDI 2263
Granična koncentracija kisika (GKK)EN 14034-4, VDI 2263
Električna otpornost prašineISO/IEC 80079-20-2
Gorivost sloja prašine (Klasifikacija tvari kao „zapaljivih krutina“– razred 4, odjeljak 4.1 UN)EN 17077
Ispitivanje hibridnih smjesa u Fiditas laboratoriju
Ispitivanje: MIE, pmax i (dp/dt)max, DGE, GKK
Ispitivanja pri simulaciji stvarnih tehnoloških uvjeta: ispitivanja pri različitim udjelima pojedinih tvari, različitim temperaturama i tlakovima, udjelu vlage u uzorku…

Ispitivanja prema posebnom programu
Laboratorij Fiditas može prilagoditi svoja ispitivanja prema zahtjevu klijenta, odnosno stvarnim  karakteristikama procesa (ispitivanja pri povišenoj temperaturi, tlaku,…)

Ispitivanje sinter materijala u Fiditas laboratoriju
Određivanje veličine pora materijalaEN 24003, ISO 4003
Određivanje gustoće materijalaEN ISO 2738
Određivanje propusnosti materijalaEN ISO 4022

Na sljedećoj poveznici možete vidjeti akreditirane ispitne metode FIDITAS laboratorija