Laboratorijsko ispitivanje zapaljivih medija

ISO/IEC 17025 akreditirani laboratorij za protueksplozijsku zaštitu

Mnogi industrijski procesi uključuju prisutnost zapaljivih tvari u obliku tekućina, para, maglica, plinova ili prašina. Fiditas nudi pouzdana rješenja za potencijalne probleme koji se očekuju tijekom tehnološke obrade takvih opasnih tvari. Neželjene situacije mogu se razviti tijekom transporta, skladištenja, miješanja i drugih manipulacija koje mogu rezultirati ispuštanjem zapaljivog medija i stvaranjem eksplozivne atmosfere, nakon čega je dovoljna pojava uzročnika paljenja za nastanak eksplozije.

Tvrtke koje koriste zapaljive tvari izložene su dodatnom riziku od negativnog publiciteta i gubitka proizvodnje, pored najizraženije opasnosti od ozljeđivanja i smrti osoblja, potencijalno goleme materijalne štete i utjecaja na okoliš. Eksplozije u industriji redovito uključuju i osobnu odgovornost, prema organogramu upravljanja.

Početni korak kod svake analize rizika od eksplozije je upoznavanje s bitnim karakteristikama zapaljivosti i eksplozivnosti prisutnih tvari. Bez tih podataka nije moguće odrediti pouzdane i učinkovite mjere za zaštitu od eksplozije.

Fiditasov ispitni laboratorij nudi uslugu određivanja svih bitnih svojstava zapaljivih medija potrebnih za pouzdanu procjenu rizika od eksplozije, sukladno važećim izdanjima sljedećih međunarodnih normi:

  • Svojstva tvari – Ispitne metode za zapaljive prašine (ISO/IEC 80079-20-2)
  • Određivanje najmanje energije paljenja oblaka prašine (EN 13821)
  • Određivanje temperature samozapaljenja plinova i para (EN 14522)
  • Određivanje najvećeg tlaka eksplozije prašine pmax (EN 14034-1)
  • Određivanje najveće brzine porasta tlaka eksplozije prašine (dp/dt)max (EN 14034-2)
  • Određivanje donje granice eksplozivnosti oblaka prašine (EN 14034-3)
  • Određivanje granične koncentracije kisika u oblaku prašine (EN 14034-4)