Stručni seminari i webinari za sve koji žele učiti o protueksplozijskoj zaštiti

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 16.07.2024. i 10.09.2024.
Cijena webinara 65,00 EUR + PDV (3 šk. sata). Prijave putem kontakt forme.

Modul PEX-1 (za djelatnike u nabavi, rukovoditelje, odgovorne osobe u postrojenju, instalatere, osobe koje rukuju Ex opremom) 17.07.2024. i 11.09.2024.
Cijena webinara 190,00 EUR + PDV (8 šk. sati). Prijave putem kontakt forme.

Za siguran rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom od ključne je važnosti kompetentno osoblje. Fiditas redovito održava seminare usklađene s europskom regulativom i međunarodnim ISO/IEC/EN normama iz područja protueksplozijske zaštite.

Međunarodno tajništvo IEC SC31J povjerenstva za elektrotehniku sa sjedištem u Ženevi pod vodstvom Fiditasa jedan je od inicijatora i aktivni sudionik u izradi dokumenta pod kodnim brojem IEC 60079-44 koji će harmonizirati zahtjeve za razinom znanja osoblja koje obavlja aktivnosti vezane uz prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom na globalnoj razini.

U zemljama članicama EU zakonska je obveza vlasnika postrojenja u čijim prostorima postoji potencijalna opasnost od pojave eksplozivne atmosfere, informirati i educirati svoje djelatnike koji rade ili borave u takvim prostorima (ili imaju utjecaja na aktivnosti koje se u njima provode), o opasnostima vezanim uz mogućnost paljenja eksplozivne atmosfere (zahtjev Direktive 1999/92/EC, u RH preuzete kroz Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – NN 39/06 i 106/07). Seminar na kojem se polaznike informira o rizicima vezanim uz eksplozivnu atmosferu i preventivnim mjerama za sprječavanje eksplozije, moraju provoditi osobe koje mogu dokazati svoje kompetencije u protueksplozijskoj zaštiti. Točka 4.3 Vodiča za primjenu direktive 1999/92/EU daje pojašnjenja vezana uz obvezu obuke djelatnika u postrojenjima koja sadrže prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Od 2017. godine Fiditas vodi međunarodno tajništvo IEC SC31J za normizaciju u području zaštite od eksplozivne atmosfere. Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM i KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava.

8. srpnja 2019., uz pozitivno mišnjenje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo je odluku o imenovanju Fiditasa za nacionalnog predstavnika Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere. U rujnu 2019., na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova RH, Europska komisija prihvatila je Fiditas kao prijavljeno tijelo pod brojem 2829 ovlašteno za certifikaciju proizvoda sukladno direktivama 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva) na europskoj razini. Od 2019. Fiditas posjeduje i ISO/IEC 17025 akreditirani ispitni laboratorij za protueksplozijsku zaštitu, jedini takve vrste u jugoistočnoj Europi.

Svi naši predavači su priznati stručnjaci s velikim iskustvom u međunarodnoj normizaciji protueksplozijske zaštite, tehničkom nadgledanju širokog spektra industrijskih postrojenja, certifikaciji i ispitivanju Ex opreme i instalacija te redovito održavaju predavanja iz područja protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj i inozemstvu:

Josip Deškin, dipl.ing.stroj. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2000. godine. Član je međunarodnog tima za izradu norme IEC 60079-10-1 za klasifikaciju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih plinova, para i maglica, član HZN TO E31 i TO E31/PO 31J, međunarodni je vodeći ocjenitelj kvalitete u proizvodnji ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i član Upravnog vijeća Ex-Agencije, voditelj Odjela klasifikacije prostora, voditelj Odjela neelektrične opreme, ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije. Autor je niza radova iz područja protueksplozijske zaštite.

Mario Mačković, univ.spec.mech. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2004. godine. Član je međunarodnog tima za izradu norme IEC 60079-10-2 za klasifikaciju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja, član HZN TO E31 i TO E31/PO 31J, član Nadzornog odbora udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB, međunarodni je vodeći ocjenitelj kvalitete u proizvodnji ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Vanjski je ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške i voditelj Fiditas akreditiranog ispitnog laboratorija za protueksplozijsku zaštitu. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i voditelj Laboratorija ExLAB i Odjela za certifikaciju eksplozivnih tvari i pirotehnike, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Stipo Đerek, dipl.ing.el. član je međunarodnog tima za izradu norme IEC 60079-1 za električnu opremu u vrsti zaštite „Ex d“, predsjednik HZN TO E31 od 2008. do 2017. godine, međunarodni vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV AS iz Norveške, ovlašteni ocjenitelj prema kineskoj CCC shemi za certifikaciju Ex opreme. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 1994. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ravnatelj Ex-Agencije i direktor Sektora za Certifikaciju i ispitivanje te glavni urednik Ex-Biltena. Vanjski je suradnik Slovenske akreditacije, tehnički ocjenitelj za područje ATEX-a za norme EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17025 i EN ISO/IEC17020. Predstavnik Hrvatske u upravnom odboru međunarodnog IECEx Sustava ocjene skladnosti: od 2011. do 2019. godine. Predsjednik Akreditacijskog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije od 2011. do 2016. godine. Autor je niza stručnih članka u području protueksplozijske zaštite.

Marino Kelava, dipl.ing.el. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2002. godine. Predstavnik je nacionalnog certifikacijskog tijela RH u europskoj skupini za koordinaciju i nadzor rada tijela ovlaštenih za certifikaciju prema zahtjevima ATEX direktive. Član je Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, Predsjednik HZN ETO31/PO 31J, međunarodni tajnik IEC TC31/SC31J, predstavnik Hrvatske u upravnom odboru međunarodnog IECEx Sustava, član nekoliko IEC radnih skupina za donošenje međunarodnih normi iz područja protueksplozijske zaštite, vodeći ocjenitelj IECEx sustava za sve četiri sheme, vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Vanjski je suradnik Slovenske akreditacije, tehnički ocjenitelj za područje ATEX-a za norme EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17025 i EN ISO/IEC17020. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV AS u Norveškoj, vanjski suradnik francuskog instituta INERIS za certifikaciju kompetencija stručnog osoblja prema IECEx Shemi 05, ovlašteni ocjenitelj prema kineskoj CCC shemi za certifikaciju Ex opreme. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i voditelj Odjela specijalističke edukacije i normizacije te viši ekspert u Odjelu tehničkog nadgledanja postrojenja, Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, Odjelu certifikacije i Laboratoriju za protueksplozijsku zaštitu. Za vrijeme obnašanja dužnosti voditelja odjela specijalističke edukacije u Ex-Agenciji imenovan je osobom odgovornom Ministru unutarnjih poslova RH za provedbu Strateškog plana Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016. do 2018. za “Održavanje edukacijskih seminara iz područja protueksplozijske zaštite u cilju edukacije tehničkog osoblja koje radi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom”. Povodom svjetskog dana norma 14.11.2019., na svečanoj sjednici Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, ravnatelj HZN-a Igor Božičević i predsjednica Stručnog vijeća prof.dr.sc. Dina Šimunić, uručili su zahvalnicu našem Marinu Kelavi za njegov značajan doprinos nacionalnoj i međunarodnoj normizaciji.

Damir Korunić, dipl.ing.el. član je HZN TO E31/PO 31J, međunarodni vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 1996. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ravnatelj Ex-Agencije, direktor Sektora za Certifikaciju i ispitivanje, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije. Od 2011. do 2019. predstavnik je nacionalnog certifikacijskog tijela RH u europskoj skupini za koordinaciju i nadzor rada tijela ovlaštenih za certifikaciju prema zahtjevima ATEX direktive. Autor je niza stručnih članka u području protueksplozijske zaštite.

Dinko Suličić, dipl.ing.el. član je međunarodnih timova za pripremu normi IEC 60079-14 za projektiranje, odabir i izvođenje električnih instalacija i IEC 60079-17 za pregled i održavanje električnih instalacija, predsjednik nacionalnog odbora za normizaciju u području eksplozivnih atmosfera HZN TO E31 i član HZN TO E81, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2003. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i član Upravnog vijeća Ex-Agencije, voditelj Odjela elektroenergetike te viši ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, član Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Damir Domjančić, struč.spec.ing.el. član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-17 za pregled i održavanje električne opreme i instalacija i član HZN TO E31. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2003. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ekspert za provedbu Tehničkog nadgledanja u odjelu Elektroenergetskih postrojenja te ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Modul PEX-03 školska sata
Modul PEX-18 školskih sati
POSEBNI SEMINARI NA ZAHTJEV
Seminar za proizvođače, popravljače i održavatelje Ex opreme8 školskih sati
Električna Ex-oprema (konstrukcijski zahtjevi)8 školskih sati
Neelektrična Ex-oprema (konstrukcijski zahtjevi) 8 školskih sati
Zaštitni sustavi (konstrukcijski zahtjevi) 8 školskih sati
Opasnosti od eksplozivne atmosfere prašina8 školskih sati
Priprema za IECEx certifikaciju kompetencijaovisno o broju IECEx jedinica za
koje se traži certifikat