Stručni seminari i webinari za sve koji žele učiti o protueksplozijskoj zaštiti

OSNOVNI Ex WEBINAR 27.04.2021. (sljedeći termin 25.05.2021.)
Cijena webinara 450,00 kn + PDV (3 šk. sata). Prijave putem kontakt forme.

NAPREDNI Ex WEBINAR 28.04.2021. (sljedeći termin 26.05.2021.)
Cijena webinara 1.350,00 kn + PDV (8 šk. sati). Prijave putem kontakt forme.

NOVO!!! WEBINAR ZA PROIZVOĐAČE, POPRAVLJAČE I ODRŽAVATELJE Ex OPREME 11.05.2021.
Cijena webinara 1.490,00 kn + PDV (8 šk. sati). Prijave putem kontakt forme.

Za siguran rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom od ključne je važnosti kompetentno osoblje. S više od 180 akumuliranih godina iskustva u području zaštite od eksplozije u industriji, Fiditas predstavlja logičan izbor za inicijalne i periodičke specijalističke seminare iz ovog zahtjevnog područja tehnike. Redovito održavamo seminare usklađene s europskom regulativom i međunarodnim ISO/IEC/EN normama iz područja Ex zaštite.

Međunarodno tajništvo IEC SC31J povjerenstva za elektrotehniku sa sjedištem u Ženevi pod vodstvom Fiditasa jedan je od inicijatora i aktivni sudionik u izradi dokumenta pod kodnim brojem 60079-44 koji će harmonizirati zahtjeve za razinom znanja osoblja koje obavlja aktivnosti vezane uz prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom na globalnoj razini.

U zemljama članicama EU zakonska je obveza vlasnika postrojenja u čijim prostorima postoji potencijalna opasnost od pojave eksplozivne atmosfere, informirati i educirati svoje djelatnike koji rade ili borave u takvim prostorima (ili imaju utjecaja na aktivnosti koje se u njima provode), o opasnostima vezanim uz mogućnost paljenja eksplozivne atmosfere (zahtjev Direktive 1999/92/EC, u RH preuzete kroz Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – NN 39/06 i 106/07). Seminar na kojem se polaznike informira o rizicima vezanim uz eksplozivnu atmosferu i preventivnim mjerama za sprječavanje eksplozije, moraju provoditi osobe koje mogu dokazati svoje kompetencije u protueksplozijskoj zaštiti. Točka 4.3 Vodiča za primjenu direktive 1999/92/EU daje pojašnjenja vezana uz obvezu obuke djelatnika u postrojenjima koja sadrže prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.

Od 2017. godine Fiditas vodi međunarodno tajništvo IEC SC31J za normizaciju u području zaštite od eksplozivne atmosfere. Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM i KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava.

8. srpnja 2019., uz pozitivno mišnjenje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo je odluku o imenovanju Fiditasa za nacionalnog predstavnika Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere. U rujnu 2019., na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova RH, Europska komisija prihvatila je Fiditas kao prijavljeno tijelo pod brojem 2829 ovlašteno za certifikaciju proizvoda sukladno direktivama 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva) na europskoj razini. Od 2019. Fiditas posjeduje i ISO/IEC 17025 akreditirani ispitni laboratorij za protueksplozijsku zaštitu, jedini takve vrste u jugoistočnoj Europi.

Svi naši predavači su priznati stručnjaci s velikim iskustvom u međunarodnoj normizaciji protueksplozijske zaštite, tehničkom nadgledanju širokog spektra industrijskih postrojenja, certifikaciji i ispitivanju Ex opreme i instalacija te redovito održavaju predavanja iz područja protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj i inozemstvu:

Josip Deškin, dipl.ing.stroj. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2000. godine. Član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-10-1 za klasifikaciju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih plinova, para i maglica, član HZN TO E31 i TO E31/PO 31J, međunarodni je vodeći ocjenitelj kvalitete u proizvodnji ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Josip je vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe (ATEX i IECEx certifikacijsko tijelo s ispitnim laboratorijem) sa sjedištem u Høviku u Norveškoj. Josip je redoviti gost predavač programa klasifikacije prostora u KSC Institutu za protueksplozijsku zaštitu u Južnoj Koreji. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i član Upravnog vijeća Ex-Agencije, voditelj Odjela klasifikacije prostora, voditelj Odjela neelektrične opreme, ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Mario Mačković, univ.spec.mech. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2004. godine. Član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-10-2 za klasifikaciju prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja, član HZN TO E31 i TO E31/PO 31J, član Nadzornog odbora udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB, međunarodni je vodeći ocjenitelj kvalitete u proizvodnji ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Vanjski je ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške i voditelj Fiditas akreditiranog ispitnog laboratorija za protueksplozijsku zaštitu. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i voditelj Laboratorija ExLAB i Odjela za certifikaciju eksplozivnih tvari i pirotehnike, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Stipo Đerek, dipl.ing.el. član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-1 za električnu opremu u vrsti zaštite „Ex d“, predsjednik HZN TO E31 od 2008. do 2017. godine, međunarodni vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 1994. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ravnatelj Ex-Agencije i direktor Sektora za Certifikaciju i ispitivanje te glavni urednik Ex-Biltena. Vanjski je suradnik Slovenske akreditacije, tehnički ocjenitelj za područje ATEX-a za norme EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17025 i EN ISO/IEC17020. Predstavnik Hrvatske u upravnom odboru međunarodnog IECEx Sustava ocjene skladnosti: od 2011. do 2019. godine. Predsjednik Akreditacijskog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije od 2011. do 2016. godine. Autor je niza stručnih članka u području protueksplozijske zaštite.

Marino Kelava, dipl.ing.el. protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2002. godine. Predstavnik je nacionalnog certifikacijskog tijela RH u europskoj skupini za koordinaciju i nadzor rada tijela ovlaštenih za certifikaciju prema zahtjevima ATEX direktive. Član je Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, Predsjednik HZN ETO31/PO 31J, međunarodni tajnik IEC TC31/SC31J, predstavnik Hrvatske u upravnom odboru međunarodnog IECEx Sustava, član nekoliko IEC radnih skupina za donošenje međunarodnih normi iz područja protueksplozijske zaštite, jedan od četiri ovlaštena IECEx ocjenitelja u svijetu za tri sheme IECEx međunarodne certifikacije, međunarodni vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Vanjski je suradnik Slovenske akreditacije, tehnički ocjenitelj za područje ATEX-a za norme EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17025 i EN ISO/IEC17020. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i voditelj Odjela specijalističke edukacije i normizacije te viši ekspert u Odjelu tehničkog nadgledanja postrojenja, Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, Odjelu certifikacije i Laboratoriju za protueksplozijsku zaštitu. Za vrijeme obnašanja dužnosti voditelja odjela specijalističke edukacije u Ex-Agenciji imenovan je osobom odgovornom Ministru unutarnjih poslova RH za provedbu Strateškog plana Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016. do 2018. za “Održavanje edukacijskih seminara iz područja protueksplozijske zaštite u cilju edukacije tehničkog osoblja koje radi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom”. Povodom svjetskog dana norma 14.11.2019., na svečanoj sjednici Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, u prepunom Grand Salonu hotela International u Zagrebu, ravnatelj HZN-a Igor Božičević i predsjednica Stručnog vijeća prof.dr.sc. Dina Šimunić, uručili su zahvalnicu našem Marinu Kelavi za njegov značajan doprinos nacionalnoj i međunarodnoj normizaciji.

Damir Korunić, dipl.ing.el. član je HZN TO E31/PO 31J, međunarodni vodeći ocjenitelj za proizvodnju ATEX/IECEx opreme, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavač na inozemnim seminarima iz protueksplozijske zaštite, vanjski ocjenitelj ATEX i IECEx opreme i sustava proizvodnje za certifikacijsku kuću DNV GL Presafe iz Norveške. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 1996. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ravnatelj Ex-Agencije, direktor Sektora za Certifikaciju i ispitivanje, urednik Ex-Biltena te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije. Od 2011. do 2019. predstavnik je nacionalnog certifikacijskog tijela RH u europskoj skupini za koordinaciju i nadzor rada tijela ovlaštenih za certifikaciju prema zahtjevima ATEX direktive. Autor je niza stručnih članka u području protueksplozijske zaštite.

Dinko Suličić, dipl.ing.el. član je međunarodnih timova za pripremu normi IEC 60079-14 za projektiranje, odabir i izvođenje električnih instalacija i IEC 60079-17 za pregled i održavanje električnih instalacija, predsjednik nacionalnog odbora za normizaciju u području eksplozivnih atmosfera HZN TO E31 i član HZN TO E81, predavač i autor ispitnih pitanja na višem inženjerskom PEX seminaru u organizaciji Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fiditasom, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2003. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je i član Upravnog vijeća Ex-Agencije, voditelj Odjela elektroenergetike te viši ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme, član Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Damir Domjančić, struč.spec.ing.el. član je međunarodnog tima za pripremu norme IEC 60079-17 za pregled i održavanje električne opreme i instalacija i član HZN TO E31. Protueksplozijskom zaštitom profesionalno se bavi od 2003. godine. Za vrijeme rada u Ex-Agenciji bio je ekspert za provedbu Tehničkog nadgledanja u odjelu Elektroenergetskih postrojenja te ekspert u Odjelu aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme te je kontinuirano bio uključen u pripremu i provedbu specijalističke edukacije.

Osnovni Ex seminar – Eksplozivne atmosfere3 školska sata
Napredni Ex seminar – Eksplozivne atmosfere8 školskih sati
POSEBNI SEMINARI NA ZAHTJEV
Seminar za proizvođače Ex opreme8 školskih sati
Električna Ex-oprema (konstrukcijski zahtjevi)8 školskih sati
Neelektrična Ex-oprema (konstrukcijski zahtjevi) 8 školskih sati
Zaštitni sustavi (konstrukcijski zahtjevi) 8 školskih sati
Opasnosti od eksplozivne atmosfere prašina8 školskih sati