Certifikacija pirotehničkih sredstava

Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava. Proizvođačima pirotehničkih sredstava pružamo cjelovitu uslugu certifikacije prema harmoniziranim normama Direktive 2013/29/EU

Fiditas je akreditirano certifikacijsko tijelo prema EN ISO/IEC 17065, EU prijavljeno tijelo br. 2829 za certifikaciju pirotehničkih sredstava definiranih direktivom 2013/29/EU.

Prije podnošenja zahtjeva za certifikaciju pirotehničkih sredstava, neophodno je izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju, koja se za ovu namjenu naziva certifikacijska dokumentacija. Certifikacijska dokumentacija sadrži bitne tehničke detalje kojima se dokazuje ispunjenost zahtjeva Direktive 2013/29/EU.

Ocjenjivanje sukladnosti počinje ocjenom zahtjeva i certifikacijske dokumentacije. Iz navedenog je jasno da će cijeli postupak ocjenjivanja biti dugotrajniji ako je certifikacijska dokumentacija lošije pripremljena. Izrada certifikacijske dokumentacije zahtijeva stručnost i iskustvo, uključujući detaljno poznavanje niza međunarodnih normi.

Po primitku zahtjeva za certifikaciju proizvoda upoznat ćemo se s tehničkim detaljima proizvoda i ciljevima proizvođača, provjeriti primjenjive norme te ocijeniti certifikacijsku dokumentaciju. Također, pripremit ćemo plan ispitivanja i upute za pripremu ispitnih uzoraka prema svim primjenjivim normama temeljem čega će se provoditi ispitivanje u ispitnom laboratoriju.

Nakon dobivanja EU-tipskog certifikata, proizvođač mora dokazati da njegov sustav kvalitete u proizvodnji osigurava kontinuiranu proizvodnju proizvoda koji su potpuno sukladni certifikacijskoj dokumentaciji i EU-tipskom certifikatu. Navedeno mora biti sadržano u sustavu kvalitete proizvodnje, što također ocjenjuje Fiditas kao EU prijavljeno tijelo.

Na optimalan način postupiti ćemo i kod zahtjeva za ocjenu sustava kvalitete proizvodnje/proizvoda u cilju izvanja QAN – Potvrdnice sustava kvalitete. Dugogodišnje iskustvo i visoka razina znanja naših stručnjaka osiguravaju optimalno provođenje postupka certifikacije proizvoda i proizvodnog procesa uz izbjegavanje svih predvidivih prepreka prilikom postupka za izdavanje potvrdnice QAN.

Fiditasovi stručnjaci imaju međunarodno iskustvo i kvalificirani su za obavljanje poslova u certifikaciji pirotehnike.

Također, jednaku profesionalnu podršku nudimo i zainteresiranim uvoznicima i distributerima koji namjeravaju plasirati proizvode proizvedene izvan EU na teritorij bilo koje članice EU.