Certifikacija Ex opreme i zaštitnih sustava

ATEX i IECEx certifikacija

Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Fiditas je međunarodno akreditirano certifikacijsko tijelo prema EN ISO/IEC 17065, EU prijavljeno tijelo br. 2829 za ocjenjivanje sukladnosti električne i neelektrične opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, komponente, sigurnosne i upravljačke uređaje skupine I (rudarstvo) i II (nadzemna industrija) kategorije M1, M2, 1, 2 i 3 i zaštitnih sustava definiranih direktivom 2014/34/EU (ATEX). Proizvođačima Ex proizvoda pružamo cjelovitu uslugu certifikacije prema harmoniziranim normama Direktive 2014/34/EU i normama IEC TC 31 za certifikaciju prema međunarodnom IECEx Sustavu. 

Po primitku zahtjeva za certifikaciju proizvoda upoznat ćemo se s tehničkim detaljima proizvoda i ciljevima proizvođača, provjeriti primjenjive norme te ocijeniti certifikacijsku dokumentaciju. Također, pripremit ćemo plan ispitivanja i upute za pripremu ispitnih uzoraka prema svim primjenjivim normama temeljem ćega će se provesti ispitivanje u ATEX i/ili IECEx ispitnom laboratoriju.

Na optimalan način postupit ćemo i kod zahtjeva za ocjenu sustava kvalitete proizvodnje/proizvoda u cilju izdavanja QAN – Potvrdnice sustava kvalitete sukladno ATEX Direktivi, odnosno QAR – Izvješću prema međunarodnoj IECEx shemi certifikacije Ex proizvoda.

Dugogodišnje iskustvo i visoka razina znanja naših stručnjaka osiguravaju optimalno provođenje postupka certifikacije proizvoda i proizvodnog procesa uz izbjegavanje svih predvidivih prepreka za izdavanje potvrdnica/izvješća ATEX QAN i/ili IECEx QAR.

Putem naših partnerskih certifikacijskih kuća u zemljama EAC, Kini, Americi, Koreji, Brazilu ili Kanadi, možemo voditi postupak certifikacije Ex opreme i u tim zemljama, koje ne priznaju izravno ATEX ili IECEx certifikate.