Američka obalna straža prihvaća Fiditas certifikate

Američka obalna straža (USCG) odgovorna je za pomorsku sigurnost i sigurnost na američkom obalnom kontinentalnom pojasu (OCS). USCG dozvoljava uporabu električne opreme na MODU, OSV i sličnim plovilima ili instalacijama koje djeluju u OCS-u tek nakon što ih neovisni laboratorij certificira.

Američka obalna straža prihvatila je Fiditas kao neovisni laboratorij za električnu opremu namijenjenu prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. 27. veljače 2020. USCG je utvrdio da Fiditas ispunjava stroge zahtjeve utvrđene člankom 46. Kodeksa saveznih propisa SAD-a (CFR), dio 159. Fiditasu je priznato pravo certificiranja električne opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom kako je utvrđeno u članku 46. CFR podtočkama 111.105, 111.106 i 111,108.

USCG prepoznaje Fiditasove certifikate izdane temeljem sljedećih norma: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 i IEC 60079-25. Status Fiditasa vidljiv je u USCG bazi podataka http://cgmix.uscg.mil