Protueksplozijska zaštita

Fiditas je osnovan 2016. godine kao tvrtka usko specijalizirana za pružanje usluga iz područja protueksplozijske zaštite na globalnoj razini. Fiditas djeluje kao treća, neovisna strana s ISO/IEC 17065 akreditacijom u ocjenjivanju sukladnosti proizvoda namijenjenih uporabi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Fiditas također posjeduje i ISO/IEC 17025 akreditirani laboratorij za protueksplozijsku zaštitu te redovito održava specijalističke seminare iz protueksplozijske zaštite na lokacijama diljem svijeta.

Od 2017. godine Fiditas vodi međunarodno tajništvo IEC SC31J za normizaciju u području zaštite od eksplozivne atmosfere na svjetskoj razini. Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM i KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava.

Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 214-12/20-03/36 URBROJ: 511-01-352-20-2 i KLASA: 214-12/20-03/36 URBROJ: 511-01-352-20-3 od 3. lipnja 2020. Fiditas je ovlašten za provođenje aktivnosti TN-IN i TN-ODA. Pod navedenim ovlaštenjima Fiditas provodi inspekcijske preglede i ispitivanja protueksplozijski zaštićene opreme i instalacija izvedenim u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom u industrijskim postrojenjima.

Fiditas je nacionalni predstavnik Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere.

Fiditas je EU prijavljeno tijelo broj 2829 i IECEx ovlašteno certifikacijsko tijelo (ExCB) i ispitni laboratorij (ExTL), jedno od dva ovlaštena tijela u svijetu potpuno orijentirana na protueksplozijsku zaštitu, koje je zadovoljilo stroge kriterije stručnosti, opremljenosti i nepristranosti te međunarodnim akreditacijama dokazalo kompetencije za certifikaciju proizvoda prema zahtjevima 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva).

Obalna straža Sjedinjenih Američkih Država (USCG) prepoznala je i izlistala Fiditas kao neovisni ispitni laboratorij i certifikacijsko tijelo za električnu opremu namijenjenu uporabi u eksplozivnoj atmosferi. USCG prihvaća certifikate Fiditasa izdane prema sljedećim normama: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 i IEC 60079-25. Fiditasov status vidljiv je u bazi USCG ovlaštenih tijela http://cgmix.uscg.mil

U partnerstvu s institutom za protueksplozijsku zaštitu iz Kine – Nanyang Explosion Protected Electrical Apparatus Research Institute (CNEx), Fiditas nudi profesionalnu podršku proizvođačima Ex-opreme koji izvoze u Kinu te trebaju kineski nacionalni CCC certifikat (China Compulsory Certification). Fiditasovi stručnjaci provjereni su i odobreni od kineske nacionalne akreditacije (CCAA – China Certification and Accreditation Association) kao CCC Ex Inspektori. S navedenim potvrdama Fiditasovi stručnjaci imaju pravo obavljati preglede i ocjenu proizvodnje Ex opreme za potrebe obvezne certifikacije proizvoda prema CCC shemi.

Naše osoblje posjeduje dugogodišnje iskustvo u tehničkom nadgledanju postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, uspostavi i vođenju ATEX i IECEx ispitnih laboratorija sukladno normi ISO/IEC 17025, praktično iskustvo u ispitivanju i certifikaciji Ex opreme i zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava, ocjenjivanju proizvodnje, ocjenjivanju radionica za popravak Ex opreme, ocjeni usluga instaliranja i održavanja sukladno IEC 60079-19, IEC 60079-14 i IEC 60079-17.

Fiditasovi stručnjaci izradili su brojne ATEX i IECEx certifikate, Ex-Dokumente i procjene rizika od eksplozije u širokom spektru industrijskih postrojenja (proizvodnja, transport i skladištenje nafte i plina, rafinerije nafte, petrokemijska postrojenja, proizvodnja i skladištenje eksploziva, obrada otpadnih voda, elektrane na fosilna goriva, bioplin i biomasu, farmaceutska industrija, rudarstvo, prehrambena industrija, skladištenje žitarica, tiskarska postrojenja, pogoni za istraživanje i razvoj, proizvodnja cementa, bušaće i proizvodne off-shore platforme, postaje i skladišta tekućih goriva, kemijska industrija, željezare, brodogradilišta, drvna industrija, lakirnice i dr.).

Fiditas ima ovlaštenog IECEx vodećeg ocjenitelja za sve četiri sheme IECEx Sustava međunarodne certifikacije – Certifikaciju Ex opreme, Certifikaciju usluga instaliranja, održavanja i popravaka, Certifikaciju uporabe IECEx znaka sukladnosti te Certifikaciju kompetencija osoba u području protueksplozijske zaštite koji redovito sudjeluje u ocjenjivanju certifikacijskih tijela i ispitnih laboratorija na različitim lokacijama u svijetu.