Procjena rizika od eksplozije

Direktiva 1999/92/EC

Zakonska je obveza vlasnika postrojenja u kojima se koriste zapaljive tvari koje mogu formirati eksplozivnu atmosferu, provesti i dokumentirati procjenu rizika od eksplozije u odgovarajućoj i propisanoj formi.

Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 214-12/20-03/36 URBROJ: 511-01-352-20-2 i KLASA: 214-12/20-03/36 URBROJ: 511-01-352-20-3 od 3. lipnja 2020. Fiditas je ovlašten za provođenje aktivnosti TN-IN i TN-ODA. Pod navedenim ovlaštenjima Fiditas provodi isključivo inspekcijske preglede i ispitivanja protueksplozijske zaštite na instalacijama izvedenim u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom u industrijskim postrojenjima.

Fiditas nudi cjelovitu tehničku podršku pri određivanju zona opasnosti od eksplozije i izradi prateće dokumentacije s klasifikacijom ugroženog prostora sukladno posljednjim izdanjima IEC 60079-10-1 i  IEC 60079-10-2. Pored navedenog, provodimo ocjenjivanje sukladnosti električnih instalacija s normom IEC 60079-14 kao i provjeru ispunjenosti zahtjeva za održavanje sukladno IEC 60079-17 s opsegom proširenim na neelektričnu opremu i sklopove opreme (eng. Assemblies) sukladno primjenjivim ISO/IEC/EN normama i IECEx dokumentima. U slučaju nesukladnosti, možemo ponuditi profesionalni komentar i preporuke za usklađivanje koristeći optimalna rješenja sukladna s ATEX i/ili IECEx zahtjevima.

Zemlje članice Europske Unije transponirale su zahtjeve Direktive 1999/92/EC u nacionalno zakonodavstvo. Fiditas će na zahtjev provesti kompleksan proces pripreme detaljne procjene rizika od eksplozije i izraditi Dokument o zaštiti od eksplozije (eng. Explosion Protection Document – EPD) zahtijevan člankom 8 Direktive 1999/92/EC. 

U segmentu harmonizacije s Direktivom 1999/92/EC, usluge Fiditasa obuhvaćaju, među ostalim:

Izradu Elaborata klasifikacije prostora

Izradu digitalnog registratora Ex opreme

Inspekcijske preglede i ispitivanja Ex opreme i instalacija pod Tehničkim nadgledanjem Ministarstva unutarnjih poslova RH (TN-IN / TN-ODA)

Izradu Ex-Priručnika

Izradu Dokumenta o zaštiti od eksplozije (eng. Explosion Protection Document – EPD) sukladno 1999/92/EC

Snimanje i ocjenu stanja protueksplozijske zaštite u postrojenju (eng. Ex-Screening) uz detaljni izvještaj o pronalascima koji kompromitiraju sigurnost

Provjeru sukladnosti primijenjenih sigurnosnih mjera prema obveznim zahtjevima u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Cjelovitu procjenu rizika od eksplozije u postrojenju uključujući opremu i instalacije i njihovo međudjelovanje uz preporučena optimalna rješenja

Podršku i suradnju pri specifičnim koracima vezanim uz protueksplozijsku zaštitu tijekom HAZOP analize

Provjeru sukladnosti električnih instalacija i zaštitnih mjera

Provjeru sukladnosti neelektrične opreme i instalacija  

Ocjenjivanje učinkovitosti potencijalnih uzročnika paljenja vezanih uz neelektričnu opremu i instalacije (statički elektricitet, vruće površine, trenje…) 

Provjeru sukladnosti mjera za uklanjanje ili smanjenje vjerojatnosti formiranja eksplozivne atmosfere (npr. inertizacije, ventilacije…)

Provjeru sukladnosti zaštitnih sustava i mjera za smanjenje učinaka eksplozije (ocjenu otpornosti na eksploziju, sustava za rasterećenje, gušenja eksplozije, sprječavanja širenja eksplozije…)