Fiditas je ISO/IEC 17065 akreditirano certifikacijsko tijelo

Fiditas je akreditirano certifikacijsko tijelo prema ISO/IEC 17065 za certifikaciju električne i neelektrične opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, komponente, sigurnosne i upravljačke uređaje skupine I (rudarstvo) i II (nadzemna industrija) kategorije M1, M2, 1, 2 i 3 i zaštitnih sustava definiranih direktivom 2014/34/EU (ATEX). Ova međunarodna akreditacija pokriva također i certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu te pirotehničkih sredstava definiranih direktivama 2014/28/EU i 2013/29/EU.