Blog

Webinari iz protueksplozijske zaštite

Sljedeći termini webinara iz protueksplozijske zaštite su:

RUJAN:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 12.09.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 14.09.2023.

LISTOPAD:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 10.10.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 12.10.2023.

STUDENI:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 14.11.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 16.11.2023.

Za sudjelovanje na webinaru prijavljeni polaznici dobiti će e-mail poruku s poveznicom, klikom na koju se ulazi u virtualnu učionicu.

Za prijavu molimo koristite kontakt formu.

Za svakog polaznika Fiditas izdaje Uvjerenje s popisom tema i satnicom, koje služi kao potvrda da je polaznik prošao poseban trening, sukladno zahtjevima EU Direktive 1999/92/EC u RH prihvaćene Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07).

Više o našim seminarima i predavačima…

Fiditas posluje na novoj adresi

S proljećem 2022. preselili smo na novu lokaciju iz koje ćemo još kvalitetnije moći udovoljiti zahtjevima naših starih i novih klijenata. Veselimo se susretu kod nas na adresi:

Fiditas d.o.o.

Slavka Tomerlina 44

10361 Zagreb – Sesvete

Projekt Razvoja modularnog reflektora u protueksplozijskoj izvedbi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0180

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Početak provedbe: 17.08.2020.

Kraj provedbe: 17.08.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 36

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 5.815.702,08 HRK

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 3.891.523,69 HRK

Tvrtka Data Link d.o.o. provodi istraživačko – razvojni projekt u trajanju od 36 mjeseci, u dvije faze: Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj. Projektom razvija modularni reflektor u protueksplozijskoj izvedbi „Ex d“ i „Ex t“ za skupinu plinova IIC i skupinu prašina IIIC.

Ispitivanja proizvoda provoditi će Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu Fiditas d.o.o. sukladno europskim i međunarodnim normama iz područja protueksplozijske zaštite.

Osobe za kontakt za više informacija su Marino Kelava (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt.

Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Operativnog programa konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/).

COVID-19 | Organizacija poslovanja

Uprava Fiditasa kontinuirano prati razvoj sitacije u Hrvatskoj i inozemstvu vezano za pandemiju COVID-19. Fiditas je prilagodio svoje poslovanje u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze, izlaganja riziku svojih djelatnika i svojih klijenata.

Bez obzira na situaciju, djelatnici Fiditasa dostupni su klijentima u svakom trenutku i nastojati ćemo u najkraćem roku odgovoriti na upit, bilo o predmetu koji je u tijeku ili novom zahtjevu.

Fiditas ima dvije akreditacije, Laboratorija za protueksplozijsku zaštitu prema EN ISO/IEC 17025 i Odjela certifikacije prema EN ISO/IEC 17065. Bez obzira na situaciju u oba područja poštuju se odredbe predmetnih normi i pravila akreditacije.

Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu – ispitivanja prema EN ISO/IEC 17025

Molimo stranke da svoje uzorke šalju putem tvrtki za dostavu. Ako ipak želite osobno dostaviti uzorak molimo Vas da nam informaciju o tome dostavite na mail info@fiditas.com, nakon čega će Vam se javiti voditelj laboratorija s uputama kako je dostavu moguće provesti.

Odjel certifikacije – poslovi ocjene sukladnosti EN ISO/IEC 17065

S naslova utjecaja COVID-19 na poslove ocjene sukladnosti možemo poslove podijeliti u dvije skupine, tipna certifikacija proizvoda i ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji. U oba postupka nema odstupanja od odobrenih procedura propisanih sustavom kvalitete, regulative i pripadnih norma s time da se primjenjuju tehnike za smanjenje rizika od širenja zaraze.

Ocjena sukladnosti proizvoda:

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu certifikacijske dokumentacije elektroničkim putem ili poštom,
 • Stranka se upućuje na dostavu uzoraka za ispitivanje putem tvrtki za dostavu,
 • Prisustvovanje ispitivanjima kod proizvođača ili pregled proizvoda koji su predmet ocjene sukladnosti se privremeno odgađa osim kada je mjesto ispitivanja/pregleda u Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, kada je moguće ispoštovati preporuke mjerodavnih institucija (socijalni razmak, osobna zaštitna oprema i sl.) i kada je stranka prihvatila takav način provedbe ispitivanja/pregleda,
 • Certifikati se dostavljaju elektroničkim putem („scan“ potpisanog dokumenta) a naknadno i redovnom poštom,
 • Ovjerena certifikacijska dokumentacija po završetku postupka ocjene sukladnosti se dostavlja redovnom poštom,
 • Za postupke ocjene sukladnosti proizvoda koji se ne mogu završiti zbog ograničenja uvjetovanih ovom situacijom (nemogućnost provedbe nadzora ispitivanja kod proizvođača, nemogućnost ispitivanja u podugovornim laboratorijima, i sl.) stranka se pisanim putem obavještava o nastaloj situaciji odnosno o zastoju u provedbi postupka.

Ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu dokumentacije sustava kvalitete elektroničkim putem ili poštom,
 • S obzirom da je Fiditas dobio akreditaciju i notifikaciju u rujnu 2019. godine, u ovome trenutku nema proizvođača kojima predstoji u skoro vrijeme nadzorna ili recertifikacijska ocjena,
 • Kod novih upita zahtjevatelja se upoznaje:
  • s trenutnom situacijom i mogućnosti da se trajanje postupka ocjene sukladnosti produlji tj. da će završetak postupka ovisiti o razvoju situacije,
  • da se prvi dio postupka provodi kroz ocjenu dokumentacije sustava kvalitete i da se taj dio postupka može odvijati bez ikakvih prepreka što se tiče trenutne situacije vezano za epidemiju virusa COVID-19,
  • da se drugi dio postupka, ocjena implementacije sustava kvalitete u proizvodnom pogonu, mora provesti u proizvodnom pogonu kao i bitnih dobavljača u proizvodnom pogonu dobavljača i da će se to obaviti kada mjerodavne institucije odobre takve aktivnosti,
  • ako je zahtjev došao od proizvođača iz zemalja koje su izložene velikom riziku od zaraze virusom COVID-19 i nije izvjesno kada bi se mogla realizirati ocjena u proizvodnom pogonu Fiditas neće nuditi uslugu te će zamoliti zahtjevatelja da se javi nakon smirivanja situacije ili da se obrati certifikacijskom tijelu u svojoj blizini.
 • Ako proizvođač prihvati gore navedene uvjete kao i ostale uvjete koji se redovno daju proizvođaču (komercijalni, pravni, i sl.) započeti će se postupak,
 • Ako tijekom postupka ne bude moguće završiti neku od aktivnosti već se ona odgodi, Fiditas će stranku redovito informirati o situaciji i mogućnosti završetka postupka.

Bez obzira na to radi li se o postupku ocjene sukladnosti proizvoda ili o postupku ocjene sustava kvalitete u proizvodnji, Fiditas neće odstupati od bitnih zahtjeva postupaka ocjene sukladnosti propisanih sustavom kvalitete, regulative i primjenjivih norma.

Za sve dodatne informacije, pitanja i pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

Očekuje se da će epidemija koronavirusa imati ograničeni rok pa se ova uputa odnosi na postupanje do odluke mjerodavnih institucijama o bitnim promjenama u objavljenim preporukama i odlukama, 12. listopada 2020. nakon čega ćemo je revidirati.

Projekt Fidilab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.


25. 09. 2019.
Nakon uspješnog sudjelovanja na pozivu za dostavu projektnih prijava, Fiditas (kao korisnik sredstava) je u kolovozu 2019. za projekt Fidilab sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Cilj i planirani rezultat projekta je uvođenje na tržište nove usluge – laboratorijsko ispitivanje hibridnih smjesa zapaljivih plinova i prašina. Projektom će se nabaviti potrebna oprema, testirati usluga u laboratorijskim uvjetima, testirati usluga kod potencijalnih kupaca i provesti marketinške aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.502.854,84 kn, od čega EU sufinancira 1.249.059,89 kn. Projekt će se provoditi od 20. kolovoza 2019. do 20. veljače 2021. g.


Osobe za kontakt za više informacija su Mario Mačković (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt. Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova i Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

22.05.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljena je vakuum sušnica. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

15.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za mjerenje dinamičkih svojstava eksplozivnosti. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

22.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za miješanje plinova. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

29.1.2021.
Fiditas je u sklopu projekta Fidilab uspješno izveo test inovativne ispitne metode s konkretnim zapaljivim tvarima za potencijalnog kupca. Svi dijelovi opreme su izvršili svoju funkciju te je postignuto zapaljenje hibridne smjese i jasno su očitani ispitivani parametri.

20.2.2021.
S današnjim danom uspješno je završen projekt Fidilab. U sklopu projekta je nabavljena potrebna oprema, usluga je testirana u laboratorijskim uvjetima i kod potencijalnih kupaca, čime je uspješno komercijalizirana nova usluga. Preuređena oprema uspješno funkcionira u sustavu laboratorija, a ispitna metoda daje dobre rezultate.
Pozivaju se tvrtke kojima se u pogonima pojavljuju hibridne smjese zapaljivih plinova i prašina da ih ispitaju u našem laboratoriju.

Američka obalna straža prihvaća Fiditas certifikate

Američka obalna straža (USCG) odgovorna je za pomorsku sigurnost i sigurnost na američkom obalnom kontinentalnom pojasu (OCS). USCG dozvoljava uporabu električne opreme na MODU, OSV i sličnim plovilima ili instalacijama koje djeluju u OCS-u tek nakon što ih neovisni laboratorij certificira.

Američka obalna straža prihvatila je Fiditas kao neovisni laboratorij za električnu opremu namijenjenu prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. 27. veljače 2020. USCG je utvrdio da Fiditas ispunjava stroge zahtjeve utvrđene člankom 46. Kodeksa saveznih propisa SAD-a (CFR), dio 159. Fiditasu je priznato pravo certificiranja električne opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom kako je utvrđeno u članku 46. CFR podtočkama 111.105, 111.106 i 111,108.

USCG prepoznaje Fiditasove certifikate izdane temeljem sljedećih norma: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 i IEC 60079-25. Status Fiditasa vidljiv je u USCG bazi podataka http://cgmix.uscg.mil

CCC certifikacija Ex proizvoda za kinesko tržište

Kineska državna uprava za regulaciju tržišta (SAMR) objavila je odluku o uvođenju obvezne certifikacije proizvoda namijenjenih uporabi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Nakon 1. listopada 2020. biti će zabranjeno oglašavati u Kini i staviti na kinesko tržište Ex proizvode za koje nije proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i koja nije označena znakom sukladnosti CCC (China Compulsory Certification) prema zahtjevima kineske certifikacijske sheme .

U partnerstvu s kineskom certifikacijskom kućom CNEx, Fiditas je osposobio dva stručnjaka za postupke CCC certifikacije Ex proizvoda i ocjenjivanje proizvodnje. Naši stručnjaci Stipo Đerek i Marino Kelava imaju status CCC Ex inspektora Kineskog udruženja za certifikaciju i akreditaciju (China Certification and Accreditation Association – CCAA), što nam omogućava da možemo ponuditi pregled i ocjenu proizvodnje Ex opreme te vođenje postupka za dobivanje CCC certifikata kineske certifikacijske kuće CNEx.

Fiditas je IECEx certifikacijsko tijelo

24. siječnja 2020. IECEx globalni sustav za ocjenjivanje sukladnosti opreme i usluga za eksplozivne atmosfere prihvatio je Fiditas za certifikacijsko tijelo u shemi certifikacije Ex opreme. Ovim prihvaćanjem uspješno smo izvršili zadatak iniciran nakon zatvaranja Ex-Agencije u siječnju 2019. godine i postali jedno od samo dva međunarodna certifikacijska tijela u svijetu koja također imaju važeću notifikaciju kod Europske komisije kao Prijavljeno tijelo za direktive 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/ EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnički proizvodi).

Sve to ne bismo postigli bez marljivog timskog rada našeg izvrsnog osoblja. Ovim dostignućem uspjeli smo osigurati nastavak ATEX i IECEx usluga u Republici Hrvatskoj s kontinuitetom od više od 70 godina Ex ispitivanja i certificiranja u našem dijelu svijeta za domaće i globalno tržište.

Ostajući usredotočeni na protueksplozijsku zaštitu u industriji, uspjeli smo privući kompetentne inženjere iz bivše Ex-Agencije i akumulirati više od sto šezdeset godina iskustva u ovom specifičnom polju znanosti i tehnologije, što nas čini potpuno spremnima za ispunjavanje zahtjevnih zadaća za klijente na bilo kojoj lokaciji svijeta.

Posebna zahvala pripada upravi našeg pridruženog IECEx ispitnog laboratorija DNV GL Presafe iz Norveške, koja je prepoznala naš potencijal u 2017. godini i razvila odličnu i održivu suradnju s nama na zahtjevnim off-shore i kopnenim projektima. Veliko hvala i zemljama članicama IECEx-a na pozitivnom glasovanju o našem prihvaćanju u IECEx skupinu certifikacijskih tijela, hvala našim novim i dosadašnjim klijentima i svima drugima koji su nas podržali.

Zahvala Hrvatskog zavoda za norme

Povodom svjetskog dana norma 14.11.2019., na svečanoj sjednici Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, u prepunom Grand Salonu hotela International u Zagrebu, ravnatelj HZN-a Igor Božičević i predsjednica Stručnog vijeća prof.dr.sc. Dina Šimunić, uručili su zahvalnicu našem Marinu Kelavi za njegov značajan doprinos nacionalnoj i međunarodnoj normizaciji. Prilikom uručenja zahvalnice, ravnatelj Božičević obratio se prisutnima prigodnim riječima:

“S velikim zadovoljstvom pozdravljam Kelava Marina, našeg renomiranog stručnjaka za protueksplozijsku zaštitu, direktora tvrtke Fiditas koja, u uskoj suradnji s Hrvatskim zavodom za norme predstavlja Republiku Hrvatsku pri međunarodnom IECEx sustavu za ocjenu sukladnosti opreme, usluga i osobnih kompetencija. Marino Kelava već petnaest godina uspješno vodi međunarodno tajništvo IEC tehničkog pododbora 31J za normizaciju u području zaštite od eksplozije eksplozivne atmosfere.

IEC tehnički pododbor 31J izrađuje korisničke norme iz područja protueksplozijske zaštite u industriji za globalno, svjetsko tržište. Radi se o najvažnijim normama u ovom interdisciplinarnom području znanosti i tehnike prema kojima se provodi klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom, projektiranje električnih instalacija u ugroženim prostorima, odabir tzv. Ex opreme, periodički inspekcijski pregledi, održavanje i popravak Ex opreme te certifikacija usluga i osobnih kompetencija prema globalnom IECEx sustavu za certifikaciju u području protueksplozijske zaštite. Ove norme redovito se koriste u gotovo svim granama industrije, kao npr. u industriji nafte i plina, kemijskim postrojenjima, obradi otpadnih voda, elektranama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, tiskarskim postrojenjima, proizvodnji cementa, željezarama, brodogradilištima, drvnoj industriji, lakirnicama, u rudarstvu i drugdje.

Svojim radom na promociji domaće i međunarodne normizacije u području protueksplozijske zaštite i uskom suradnjom s HZN-om, Marino Kelava dao je značajan doprinos pristupanju RH međunarodnom IECEx sustavu za ocjenjivanje sukladnosti i osnivanju akreditiranog certifikacijskog tijela Fiditas, nacionalnog i međunarodnog centra za certifikaciju s akreditiranim ispitnim laboratorijem za protueksplozijsku zaštitu, čime su osigurani uvjeti za ravnopravno natjecanje hrvatskih proizvođača specijalne Ex opreme i tvrtki koje nude usluge instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme na globalnom tržištu. Također, Fiditas je u Republiku Hrvatsku uveo certifikaciju kompetencija stručnog osoblja za usluge iz područja protueksplozijske zaštite uz stjecanje jedinog globalno prepoznatljivog IECEx certifikata i specijalističke pripremne treninge za polaganje IECEx ispita.

Sve navedeno iznimno je značajno za podizanje konkurentnosti domaćih gospodarstvenika i njihovu slobodnu mobilnost na globalnom tržištu. Marino Kelava od početka svojeg djelovanja u području normizacije usko surađuje s HZN-om te zajedno radimo na pripremama za najveći skup znanstvenika i stručnjaka iz područja protueksplozijske zaštite na ovim prostorima čime bismo obilježili četrdesetu godišnjicu hrvatskog IEC tajništva pododbora 31J. Ova manifestacija održat će se u travnju 2021., a suorganizatori su Ujedinjeni Narodi, IEC i IECEx.”

Notifikacija Fiditasa za tri EU direktive

Certifikacija proizvoda s ciljem osiguranja zaštite od nekontrolirane eksplozije zahtijeva specifična iskustva, znanja i vještine, a gubitak fokusa kod ocjenjivanja sukladnosti predstavlja neprihvatljiv rizik.

Fiditas je postao novo EU prijavljeno tijelo broj 2829, jedno od pet EU prijavljenih tijela u svijetu potpuno orijentiranih na protueksplozijsku zaštitu, koje je zadovoljilo stroge kriterije i međunarodnim akreditacijama dokazalo kompetencije za certifikaciju proizvoda prema zahtjevima 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva).

Nakon izdavanja nacionalnih rješenja za ovlaštenja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH prijavilo je Fiditas Europskoj komisiji kao tijelo koje zadovoljava sve kriterije za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda za jedinstveno tržište EU i EEA prema zahtjevima direktiva 2014/34/EU, 2014/28/EU i 2013/29/EU. Ovom notifikacijom Fiditas je postao jedino EU prijavljeno tijelo za certifikaciju opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu te pirotehničkih sredstava u Republici Hrvatskoj.