Blog

Webinari iz protueksplozijske zaštite

Sljedeći termini webinara iz protueksplozijske zaštite su:

SVIBANJ:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 09.05.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 10.05.2023.

LIPANJ:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 13.06.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 14.06.2023.

SRPANJ:

Modul PEX-0 (za osobe koje povremeno borave u Ex prostorima) 18.07.2023.

Modul PEX-1 (nabava, odgovorne osobe u postrojenju, instalateri, osobe koje rukuju Ex opremom) 19.07.2023.

Za sudjelovanje na webinaru prijavljeni polaznici dobiti će e-mail poruku s poveznicom, klikom na koju se ulazi u virtualnu učionicu.

Za prijavu molimo koristite kontakt formu.

Za svakog polaznika Fiditas izdaje Uvjerenje s popisom tema i satnicom, koje služi kao potvrda da je polaznik prošao poseban trening, sukladno zahtjevima EU Direktive 1999/92/EC u RH prihvaćene Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07).

Više o našim seminarima i predavačima…

Fiditas posluje na novoj adresi

S proljećem 2022. preselili smo na novu lokaciju iz koje ćemo još kvalitetnije moći udovoljiti zahtjevima naših starih i novih klijenata. Veselimo se susretu kod nas na adresi:

Fiditas d.o.o.

Slavka Tomerlina 44

10361 Zagreb – Sesvete

Fiditas moved to a new location

With the spring of 2022 we moved to a new location from which we will be in position to set the quality of our services to a next level. We are looking forward to greet you in person, our address now is:

Fiditas d.o.o.

Slavka Tomerlina 44

HR-10361 Zagreb-Sesvete

Croatia

Projekt Razvoja modularnog reflektora u protueksplozijskoj izvedbi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0180

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Početak provedbe: 17.08.2020.

Kraj provedbe: 17.08.2023.

Trajanje provedbe (mjeseci): 36

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 5.815.702,08 HRK

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 3.891.523,69 HRK

Tvrtka Data Link d.o.o. provodi istraživačko – razvojni projekt u trajanju od 36 mjeseci, u dvije faze: Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj. Projektom razvija modularni reflektor u protueksplozijskoj izvedbi „Ex d“ i „Ex t“ za skupinu plinova IIC i skupinu prašina IIIC.

Ispitivanja proizvoda provoditi će Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu Fiditas d.o.o. sukladno europskim i međunarodnim normama iz područja protueksplozijske zaštite.

Osobe za kontakt za više informacija su Marino Kelava (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt.

Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Operativnog programa konkurentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/).

COVID-19 | Organizacija poslovanja

Uprava Fiditasa kontinuirano prati razvoj sitacije u Hrvatskoj i inozemstvu vezano za pandemiju COVID-19. Fiditas je prilagodio svoje poslovanje u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze, izlaganja riziku svojih djelatnika i svojih klijenata.

Bez obzira na situaciju, djelatnici Fiditasa dostupni su klijentima u svakom trenutku i nastojati ćemo u najkraćem roku odgovoriti na upit, bilo o predmetu koji je u tijeku ili novom zahtjevu.

Fiditas ima dvije akreditacije, Laboratorija za protueksplozijsku zaštitu prema EN ISO/IEC 17025 i Odjela certifikacije prema EN ISO/IEC 17065. Bez obzira na situaciju u oba područja poštuju se odredbe predmetnih normi i pravila akreditacije.

Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu – ispitivanja prema EN ISO/IEC 17025

Molimo stranke da svoje uzorke šalju putem tvrtki za dostavu. Ako ipak želite osobno dostaviti uzorak molimo Vas da nam informaciju o tome dostavite na mail info@fiditas.com, nakon čega će Vam se javiti voditelj laboratorija s uputama kako je dostavu moguće provesti.

Odjel certifikacije – poslovi ocjene sukladnosti EN ISO/IEC 17065

S naslova utjecaja COVID-19 na poslove ocjene sukladnosti možemo poslove podijeliti u dvije skupine, tipna certifikacija proizvoda i ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji. U oba postupka nema odstupanja od odobrenih procedura propisanih sustavom kvalitete, regulative i pripadnih norma s time da se primjenjuju tehnike za smanjenje rizika od širenja zaraze.

Ocjena sukladnosti proizvoda:

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu certifikacijske dokumentacije elektroničkim putem ili poštom,
 • Stranka se upućuje na dostavu uzoraka za ispitivanje putem tvrtki za dostavu,
 • Prisustvovanje ispitivanjima kod proizvođača ili pregled proizvoda koji su predmet ocjene sukladnosti se privremeno odgađa osim kada je mjesto ispitivanja/pregleda u Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, kada je moguće ispoštovati preporuke mjerodavnih institucija (socijalni razmak, osobna zaštitna oprema i sl.) i kada je stranka prihvatila takav način provedbe ispitivanja/pregleda,
 • Certifikati se dostavljaju elektroničkim putem („scan“ potpisanog dokumenta) a naknadno i redovnom poštom,
 • Ovjerena certifikacijska dokumentacija po završetku postupka ocjene sukladnosti se dostavlja redovnom poštom,
 • Za postupke ocjene sukladnosti proizvoda koji se ne mogu završiti zbog ograničenja uvjetovanih ovom situacijom (nemogućnost provedbe nadzora ispitivanja kod proizvođača, nemogućnost ispitivanja u podugovornim laboratorijima, i sl.) stranka se pisanim putem obavještava o nastaloj situaciji odnosno o zastoju u provedbi postupka.

Ocjena sukladnosti sustava kvalitete u proizvodnji

 • Komunikacija sa strankama se obavlja putem elektroničkih medija,
 • Stranka se upućuje na dostavu dokumentacije sustava kvalitete elektroničkim putem ili poštom,
 • S obzirom da je Fiditas dobio akreditaciju i notifikaciju u rujnu 2019. godine, u ovome trenutku nema proizvođača kojima predstoji u skoro vrijeme nadzorna ili recertifikacijska ocjena,
 • Kod novih upita zahtjevatelja se upoznaje:
  • s trenutnom situacijom i mogućnosti da se trajanje postupka ocjene sukladnosti produlji tj. da će završetak postupka ovisiti o razvoju situacije,
  • da se prvi dio postupka provodi kroz ocjenu dokumentacije sustava kvalitete i da se taj dio postupka može odvijati bez ikakvih prepreka što se tiče trenutne situacije vezano za epidemiju virusa COVID-19,
  • da se drugi dio postupka, ocjena implementacije sustava kvalitete u proizvodnom pogonu, mora provesti u proizvodnom pogonu kao i bitnih dobavljača u proizvodnom pogonu dobavljača i da će se to obaviti kada mjerodavne institucije odobre takve aktivnosti,
  • ako je zahtjev došao od proizvođača iz zemalja koje su izložene velikom riziku od zaraze virusom COVID-19 i nije izvjesno kada bi se mogla realizirati ocjena u proizvodnom pogonu Fiditas neće nuditi uslugu te će zamoliti zahtjevatelja da se javi nakon smirivanja situacije ili da se obrati certifikacijskom tijelu u svojoj blizini.
 • Ako proizvođač prihvati gore navedene uvjete kao i ostale uvjete koji se redovno daju proizvođaču (komercijalni, pravni, i sl.) započeti će se postupak,
 • Ako tijekom postupka ne bude moguće završiti neku od aktivnosti već se ona odgodi, Fiditas će stranku redovito informirati o situaciji i mogućnosti završetka postupka.

Bez obzira na to radi li se o postupku ocjene sukladnosti proizvoda ili o postupku ocjene sustava kvalitete u proizvodnji, Fiditas neće odstupati od bitnih zahtjeva postupaka ocjene sukladnosti propisanih sustavom kvalitete, regulative i primjenjivih norma.

Za sve dodatne informacije, pitanja i pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

Očekuje se da će epidemija koronavirusa imati ograničeni rok pa se ova uputa odnosi na postupanje do odluke mjerodavnih institucijama o bitnim promjenama u objavljenim preporukama i odlukama, 12. listopada 2020. nakon čega ćemo je revidirati.

Projekt Fidilab

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fiditas d.o.o.


25. 09. 2019.
Nakon uspješnog sudjelovanja na pozivu za dostavu projektnih prijava, Fiditas (kao korisnik sredstava) je u kolovozu 2019. za projekt Fidilab sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Cilj i planirani rezultat projekta je uvođenje na tržište nove usluge – laboratorijsko ispitivanje hibridnih smjesa zapaljivih plinova i prašina. Projektom će se nabaviti potrebna oprema, testirati usluga u laboratorijskim uvjetima, testirati usluga kod potencijalnih kupaca i provesti marketinške aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.502.854,84 kn, od čega EU sufinancira 1.249.059,89 kn. Projekt će se provoditi od 20. kolovoza 2019. do 20. veljače 2021. g.


Osobe za kontakt za više informacija su Mario Mačković (tehnička pitanja) i Berislav Prpić (ostala pitanja), a mogu se kontaktirati preko kontakt obrasca ili telefona iz rubrike Kontakt. Dodatne informacije o fondovima se mogu dobiti na stranicama Strukturnih fondova i Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

22.05.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljena je vakuum sušnica. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

15.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za mjerenje dinamičkih svojstava eksplozivnosti. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

22.07.2020.
U sklopu projekta Fidilab nabavljen je uređaj za miješanje plinova. Oprema je puštena u rad, a osoblje je obučeno za upravljanje uređajem.

29.1.2021.
Fiditas je u sklopu projekta Fidilab uspješno izveo test inovativne ispitne metode s konkretnim zapaljivim tvarima za potencijalnog kupca. Svi dijelovi opreme su izvršili svoju funkciju te je postignuto zapaljenje hibridne smjese i jasno su očitani ispitivani parametri.

20.2.2021.
S današnjim danom uspješno je završen projekt Fidilab. U sklopu projekta je nabavljena potrebna oprema, usluga je testirana u laboratorijskim uvjetima i kod potencijalnih kupaca, čime je uspješno komercijalizirana nova usluga. Preuređena oprema uspješno funkcionira u sustavu laboratorija, a ispitna metoda daje dobre rezultate.
Pozivaju se tvrtke kojima se u pogonima pojavljuju hibridne smjese zapaljivih plinova i prašina da ih ispitaju u našem laboratoriju.

Organization of business under COVID-19 measures

Fiditas is following the COVID-19 situation very closely and is continuously taking action to manage potential health and business risks within our operations globally.

Our business is running fully with applied safety measures recommended by the World Health Organization, our national and local public health authority.

Please contact us if you are interested in our services and we will reply with details how to proceed.

Američka obalna straža prihvaća Fiditas certifikate

Američka obalna straža (USCG) odgovorna je za pomorsku sigurnost i sigurnost na američkom obalnom kontinentalnom pojasu (OCS). USCG dozvoljava uporabu električne opreme na MODU, OSV i sličnim plovilima ili instalacijama koje djeluju u OCS-u tek nakon što ih neovisni laboratorij certificira.

Američka obalna straža prihvatila je Fiditas kao neovisni laboratorij za električnu opremu namijenjenu prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. 27. veljače 2020. USCG je utvrdio da Fiditas ispunjava stroge zahtjeve utvrđene člankom 46. Kodeksa saveznih propisa SAD-a (CFR), dio 159. Fiditasu je priznato pravo certificiranja električne opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom kako je utvrđeno u članku 46. CFR podtočkama 111.105, 111.106 i 111,108.

USCG prepoznaje Fiditasove certifikate izdane temeljem sljedećih norma: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 i IEC 60079-25. Status Fiditasa vidljiv je u USCG bazi podataka http://cgmix.uscg.mil

Fiditas is USCG Independent Laboratory

The U.S. Coast Guard (USCG) is responsible for maritime safety and security in the U.S. Offshore Continental Shelf (OCS). The USCG permits electrical equipment to be used on MODU, OSV, and similar vessels or installations operating in the OCS only after it has been certified by an Independent Laboratory.

United States Coast Guard accepted Fiditas as an Independent Laboratory for electrical equipment for hazardous locations. On February 27th 2020 USCG has determined that Fiditas meets the requirements set forth in Title 46 U.S. Code of Federal Regulations (CFR) part 159. Fiditas is recognized to certify electrical equipment for hazardous locations as set forth in Title 46 CFR Subparts 111.105, 111.106 and 111.108.

USCG recognizes Fiditas certifications to the following standards: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 and IEC 60079-25. Fiditas status is visible in USCG database http://cgmix.uscg.mil

China Compulsory Certification (CCC) for Ex products

The new regulation, coming into force on October 1, 2020, requires Ex products sold in China to be CCC certified, irrespective of where the products were manufactured.

Imported products are inspected by customs authorities for CCC compliance and proper labeling, for which fines and seizure of goods could apply in cases of noncompliance. As such, manufacturers of Ex-products are highly recommended to apply as soon as possible, to ensure that their products are successfully and promptly certified to enter the Chinese market.

Fiditas partnered with Nanyang Explosion Protected Electrical Apparatus Research Institute (CNEx) to support manufacturers of Ex equipment seeking China Compulsory Certification (CCC) approval before their products can be marketed, imported, or used for any commercial purposes in China. Fiditas experts are officially approved by China Certification and Accreditation Association (CCAA) as CCC Ex Inspectors.