Blog

Američka obalna straža prihvaća Fiditas certifikate

Američka obalna straža (USCG) odgovorna je za pomorsku sigurnost i sigurnost na američkom obalnom kontinentalnom pojasu (OCS). USCG dozvoljava uporabu električne opreme na MODU, OSV i sličnim plovilima ili instalacijama koje djeluju u OCS-u tek nakon što ih neovisni laboratorij certificira.

Američka obalna straža prihvatila je Fiditas kao neovisni laboratorij za električnu opremu namijenjenu prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. 27. veljače 2020. USCG je utvrdio da Fiditas ispunjava stroge zahtjeve utvrđene člankom 46. Kodeksa saveznih propisa SAD-a (CFR), dio 159. Fiditasu je priznato pravo certificiranja električne opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom kako je utvrđeno u članku 46. CFR podtočkama 111.105, 111.106 i 111,108.

USCG prepoznaje Fiditasove certifikate izdane temeljem sljedećih norma: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-2, IEC 60079-5, IEC 60079-6, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 60079-18 i IEC 60079-25. Status Fiditasa vidljiv je u USCG bazi podataka http://cgmix.uscg.mil

CCC certifikacija Ex proizvoda za kinesko tržište

Kineska državna uprava za regulaciju tržišta (SAMR) objavila je odluku o uvođenju obvezne certifikacije proizvoda namijenjenih uporabi u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Nakon 1. listopada 2020. biti će zabranjeno oglašavati u Kini i staviti na kinesko tržište Ex proizvode za koje nije proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i koja nije označena znakom sukladnosti CCC (China Compulsory Certification) prema zahtjevima kineske certifikacijske sheme .

U partnerstvu s kineskom certifikacijskom kućom CNEx, Fiditas je osposobio dva stručnjaka za postupke CCC certifikacije Ex proizvoda i ocjenjivanje proizvodnje. Naši stručnjaci Stipo Đerek i Marino Kelava imaju status CCC Ex inspektora Kineskog udruženja za certifikaciju i akreditaciju (China Certification and Accreditation Association – CCAA), što nam omogućava da možemo ponuditi pregled i ocjenu proizvodnje Ex opreme te vođenje postupka za dobivanje CCC certifikata kineske certifikacijske kuće CNEx.

Fiditas je IECEx certifikacijsko tijelo

24. siječnja 2020. IECEx globalni sustav za ocjenjivanje sukladnosti opreme i usluga za eksplozivne atmosfere prihvatio je Fiditas za certifikacijsko tijelo u shemi certifikacije Ex opreme. Ovim prihvaćanjem uspješno smo izvršili zadatak iniciran nakon zatvaranja Ex-Agencije u siječnju 2019. godine i postali jedno od samo dva međunarodna certifikacijska tijela u svijetu koja također imaju važeću notifikaciju kod Europske komisije kao Prijavljeno tijelo za direktive 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/ EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnički proizvodi).

Sve to ne bismo postigli bez marljivog timskog rada našeg izvrsnog osoblja. Ovim dostignućem uspjeli smo osigurati nastavak ATEX i IECEx usluga u Republici Hrvatskoj s kontinuitetom od više od 70 godina Ex ispitivanja i certificiranja u našem dijelu svijeta za domaće i globalno tržište.

Ostajući usredotočeni na protueksplozijsku zaštitu u industriji, uspjeli smo privući kompetentne inženjere iz bivše Ex-Agencije i akumulirati više od sto šezdeset godina iskustva u ovom specifičnom polju znanosti i tehnologije, što nas čini potpuno spremnima za ispunjavanje zahtjevnih zadaća za klijente na bilo kojoj lokaciji svijeta.

Posebna zahvala pripada upravi našeg pridruženog IECEx ispitnog laboratorija DNV GL Presafe iz Norveške, koja je prepoznala naš potencijal u 2017. godini i razvila odličnu i održivu suradnju s nama na zahtjevnim off-shore i kopnenim projektima. Veliko hvala i zemljama članicama IECEx-a na pozitivnom glasovanju o našem prihvaćanju u IECEx skupinu certifikacijskih tijela, hvala našim novim i dosadašnjim klijentima i svima drugima koji su nas podržali.

Zahvala Hrvatskog zavoda za norme

Povodom svjetskog dana norma 14.11.2019., na svečanoj sjednici Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, u prepunom Grand Salonu hotela International u Zagrebu, ravnatelj HZN-a Igor Božičević i predsjednica Stručnog vijeća prof.dr.sc. Dina Šimunić, uručili su zahvalnicu našem Marinu Kelavi za njegov značajan doprinos nacionalnoj i međunarodnoj normizaciji. Prilikom uručenja zahvalnice, ravnatelj Božičević obratio se prisutnima prigodnim riječima:

“S velikim zadovoljstvom pozdravljam Kelava Marina, našeg renomiranog stručnjaka za protueksplozijsku zaštitu, direktora tvrtke Fiditas koja, u uskoj suradnji s Hrvatskim zavodom za norme predstavlja Republiku Hrvatsku pri međunarodnom IECEx sustavu za ocjenu sukladnosti opreme, usluga i osobnih kompetencija. Marino Kelava već petnaest godina uspješno vodi međunarodno tajništvo IEC tehničkog pododbora 31J za normizaciju u području zaštite od eksplozije eksplozivne atmosfere.

IEC tehnički pododbor 31J izrađuje korisničke norme iz područja protueksplozijske zaštite u industriji za globalno, svjetsko tržište. Radi se o najvažnijim normama u ovom interdisciplinarnom području znanosti i tehnike prema kojima se provodi klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom, projektiranje električnih instalacija u ugroženim prostorima, odabir tzv. Ex opreme, periodički inspekcijski pregledi, održavanje i popravak Ex opreme te certifikacija usluga i osobnih kompetencija prema globalnom IECEx sustavu za certifikaciju u području protueksplozijske zaštite. Ove norme redovito se koriste u gotovo svim granama industrije, kao npr. u industriji nafte i plina, kemijskim postrojenjima, obradi otpadnih voda, elektranama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, tiskarskim postrojenjima, proizvodnji cementa, željezarama, brodogradilištima, drvnoj industriji, lakirnicama, u rudarstvu i drugdje.

Svojim radom na promociji domaće i međunarodne normizacije u području protueksplozijske zaštite i uskom suradnjom s HZN-om, Marino Kelava dao je značajan doprinos pristupanju RH međunarodnom IECEx sustavu za ocjenjivanje sukladnosti i osnivanju akreditiranog certifikacijskog tijela Fiditas, nacionalnog i međunarodnog centra za certifikaciju s akreditiranim ispitnim laboratorijem za protueksplozijsku zaštitu, čime su osigurani uvjeti za ravnopravno natjecanje hrvatskih proizvođača specijalne Ex opreme i tvrtki koje nude usluge instaliranja, održavanja i popravka Ex opreme na globalnom tržištu. Također, Fiditas je u Republiku Hrvatsku uveo certifikaciju kompetencija stručnog osoblja za usluge iz područja protueksplozijske zaštite uz stjecanje jedinog globalno prepoznatljivog IECEx certifikata i specijalističke pripremne treninge za polaganje IECEx ispita.

Sve navedeno iznimno je značajno za podizanje konkurentnosti domaćih gospodarstvenika i njihovu slobodnu mobilnost na globalnom tržištu. Marino Kelava od početka svojeg djelovanja u području normizacije usko surađuje s HZN-om te zajedno radimo na pripremama za najveći skup znanstvenika i stručnjaka iz područja protueksplozijske zaštite na ovim prostorima čime bismo obilježili četrdesetu godišnjicu hrvatskog IEC tajništva pododbora 31J. Ova manifestacija održat će se u travnju 2021., a suorganizatori su Ujedinjeni Narodi, IEC i IECEx.”

Notifikacija Fiditasa za tri EU direktive

Certifikacija proizvoda s ciljem osiguranja zaštite od nekontrolirane eksplozije zahtijeva specifična iskustva, znanja i vještine, a gubitak fokusa kod ocjenjivanja sukladnosti predstavlja neprihvatljiv rizik.

Fiditas je postao novo EU prijavljeno tijelo broj 2829, jedno od pet EU prijavljenih tijela u svijetu potpuno orijentiranih na protueksplozijsku zaštitu, koje je zadovoljilo stroge kriterije i međunarodnim akreditacijama dokazalo kompetencije za certifikaciju proizvoda prema zahtjevima 2014/34/EU (ATEX), 2014/28/EU (civilni eksplozivi) i 2013/29/EU (pirotehnička sredstva).

Nakon izdavanja nacionalnih rješenja za ovlaštenja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH prijavilo je Fiditas Europskoj komisiji kao tijelo koje zadovoljava sve kriterije za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda za jedinstveno tržište EU i EEA prema zahtjevima direktiva 2014/34/EU, 2014/28/EU i 2013/29/EU. Ovom notifikacijom Fiditas je postao jedino EU prijavljeno tijelo za certifikaciju opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu te pirotehničkih sredstava u Republici Hrvatskoj.

Fiditas ovlašten od Ministarstva unutarnjih poslova RH

Rješenjima Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/I-214-04/19-41/12 URBROJ:511-01-209-19-3-DM i KLASA: UP/I-214-02/19-17/1 URBROJ: 511-01-208-19-2 od 26. srpnja 2019. Fiditas je ovlašten za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, zatim gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta i pirotehničkih sredstava.

Fiditas je službeni IECEx predstavnik Republike Hrvatske

Nakon konzultacija s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo je odluku o imenovanju tvrtke Fiditas d.o.o. za nacionalnog predstavnika Republike Hrvatske pri IECEx međunarodnom sustavu za ocjenjivanje sukladnosti proizvoda i usluga za eksplozivne atmosfere.

Fiditas je ISO/IEC 17065 akreditirano certifikacijsko tijelo

Fiditas je akreditirano certifikacijsko tijelo prema ISO/IEC 17065 za certifikaciju električne i neelektrične opreme namijenjene uporabi u eksplozivnoj atmosferi, komponente, sigurnosne i upravljačke uređaje skupine I (rudarstvo) i II (nadzemna industrija) kategorije M1, M2, 1, 2 i 3 i zaštitnih sustava definiranih direktivom 2014/34/EU (ATEX). Ova međunarodna akreditacija pokriva također i certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu te pirotehničkih sredstava definiranih direktivama 2014/28/EU i 2013/29/EU.

Fiditas ISO/IEC 17025 akreditirani laboratorij za protueksplozijsku zaštitu

Razumijevanje eksplozijskih karakteristika zapaljivih prašina, vlakanaca i pahulja temelj je za učinkovito upravljanje rizikom od eksplozije u farmaceutskoj, kozmetičkoj, prehrambenoj, drvoprerađivačkoj, metaloprerađivačkoj i mnogim drugim industrijama.

Fiditas posjeduje ispitni laboratorij s međunarodnom akreditacijom prema ISO/IEC 17025 za provođenje ispitivanja za određivanje najbitnijih karakteristika eksplozivnosti tvari.